Darmowa dostawa od 49,99 zł

Dostawa w 24h

Dotacje

Odroczone płatności

4,9/5 na Opineo

Koszyk

Koszyk jest pusty

Niektóre rodzaje farb i lakierów będą musiały zniknąć z rynku

Data aktualizacji: 25-04-2007
Zgodnie z prawem Unii Europejskiej od stycznia 2007 roku rozpoczął się proces redukcji Lotnych Związków Organicznych emitowanych do środowiska. Produkty wyprodukowane do dnia 1 stycznia 2007 r. mogą być wprowadzane do obrotu i wykorzystywane tylko do dnia 1 stycznia 2008 r. Oznacza to, że niektóre rodzaje farb i lakierów będą musiały zniknąć z rynku. Unia Europejska zaangażowana jest w proces redukcji Lotnych Związków Organicznych emitowanych do środowiska. Dyrektywy Unii Europejskiej tj. Dyrektywa o Emisji Rozpuszczalników 1999/13/EC i 2004/42/EC oraz Zintegrowana Dyrektywa o Zapobieganiu i Ograniczaniu Zanieczyszczeń, zobowiązały każdego z Członków do wprowadzenia zmian w prawodawstwie lokalnym dotyczącym ochrony środowiska.
Najważniejszym aktem prawnym regulującym emisję lotnych substancji organicznych (VOC) w UE jest Dyrektywa Rady 1999/13/EC, która nakłada odpowiedzialność za poziom emisji rozpuszczalników na użytkowników farb. Przedstawia ona dwie wzorcowe metody kontroli emisji VOC:
- bezpośrednie monitorowanie poziomu rozpuszczalników w powietrzu odprowadzanym z instalacji;
- stosowanie planu redukcji VOC za pomocą odpowiednich urządzeń (spalanie, absorpcja itp.);
Na podstawie powyższej dyrektywy wydane zostały dwa rozporządzenia Ministra Środowiska:
- z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2003 r., nr 163 poz. 1584),
- z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2003 r., nr 110, poz. 1057)
Drugim, obowiązującym w UE, aktem prawnym jest Dyrektywa 2004/42/EC w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach. Na podstawie tej dyrektywy wydane zostało Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. ( Dz. U. nr. 216, poz. 1826). Zgodnie z tym rozporządzeniem farby przeznaczone dla budownictwa zostały oznaczone kategorią A.
Podstawą prawną wydania niniejszego rozporządzenia jest art. 169 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62/2001 , poz. 627, z późn. zm.).
Rozporządzenie dotyczy określonej grupy produktów tj. farb i lakierów, przeznaczonych do malowania budynków, ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji, stosowanych dla dekoracji, funkcjonalności i ochrony, z wyłączeniem farb, lakierów w aerozolu. Wyłączeniu spod wymagań tego rozporządzenia podlegają także wyroby używane wyłącznie w instalacjach, w których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych.
Obowiązkiem producenta wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy jest umieszczenie na etykiecie produktów przed wprowadzeniem ich do obrotu informacji o:
- produkcie i dopuszczalnej zawartości LZO, w g/l, określonej w załączniku do rozporządzenia;
- maksymalnej zawartości LZO, w g/l, w produkcie gotowym do użycia.
Produkty wyprodukowane do dnia 1 stycznia 2007 r. mogą być wprowadzane do obrotu i wykorzystywane do dnia 1 stycznia 2008 r.
Źródło: www.polifarb-debica.pl