Stuttgart: po 50 latach pracy i pełnieniu wielu ważnych funkcji w firmie Robert Bosch GmbH, prof. dr inż. Hermann Scholl ustąpi ze stanowiska szefa Rady Nadzorczej spółki z dniem 30 czerwca 2012 r. Jego funkcję w Radzie Nadzorczej z dniem 1 lipca 2012 r. przejmie dotychczasowy Prezes Zarządu Robert Bosch GmbH, Franz Fehrenbach.

Wiąże się to z odejściem Franza Fehrenbacha z obecnie zajmowanego stanowiska z dniem 30 czerwca 2012 r. Nowym Prezesem Zarządu Robert Bosch GmbH z dniem 1 lipca 2012 r. zostanie dr Volkmar Denner.
Prof. Hermann Scholl został młodszym członkiem zarządu Robert Bosch GmbH w 1973 r., a w 1975 r. stał się jego pełnoprawnym członkiem. Do roku 2003 Scholl był prezesem Zarządu spółki, a po ustąpieniu ze stanowiska, został przewodniczącym jej Rady Nadzorczej. W 1993 r. stał się udziałowcem Robert Bosch Industrietreuhand KG, a w 1995 r. został wspólnikiem w tej instytucji. Hermann Scholl jest od 2000 r. również przewodniczącym zgromadzenia udziałowców. Udziałowcy oraz Rada Nadzorcza wyrazili ogromne uznanie dla jego wybitnego dorobku i podjęli decyzję o przyznaniu mu tytułu “Honorowego Prezesa Grupy Bosch”.

Z dniem 30 czerwca 2012 r. Franz Fehrenbach ustąpi ze stanowiska Prezesa Zarządu Robert Bosch GmbH, którą to funkcję pełni od roku 2003. Zgodnie z uchwałą udziałowców spółki Robert Bosch GmbH, z dniem 1 lipca 2012 r. Franz Fehrenbach stanie się członkiem Rady Nadzorczej, która wybrała go na stanowisko jej przewodniczącego. Funkcję tę będzie pełnił od 1 lipca 2012 r. Franz Fehrenbach jest udziałowcem Robert Bosch Industrietreuhand KG od roku 2003, a docelowo stanie się on wspólnikiem tej instytucji oraz przejmie funkcję przewodniczącego zgromadzenia udziałowców.

Zgromadzenie udziałowców oraz Rada Nadzorcza złożyły podziękowania Franzowi Fehrenbachowi za dziewięć niezwykle udanych lat, podczas których pełnił on funkcję Prezesa Zarządu firmy Robert Bosch GmbH.

Z dniem 1 lipca 2012 r. dr Volkmar Denner (lat 55) zostanie nowym prezesem Rady Nadzorczej firmy Robert Bosch GbmH. Volkmar Denner pracuje w firmie Bosch od roku 1986 r., a od 2006 r. jest także członkiem Zarządu spółki. Przed wstąpieniem do Zarządu, Volkmar Denner, który posiada doktorat z fizyki, był od roku 2003 dyrektorem działu elektroniki samochodowej (Automotive Electronics). Jako członek Zarządu, był on początkowo odpowiedzialny za działy elektroniki samochodowej, samochodowych systemów multimedialnych (Car Multimedia), rozruszników i alternatorów (Starter Motors and Generators) oraz za dział napędów elektrycznych (Electrical Drives). Od 2010 r. był on odpowiedzialny za obszar badań i rozwoju (Corporate Sector Research and Advance Engineering), planowanie wprowadzania nowych produktów oraz koordynację technologii. Denner jest ponadto odpowiedzialny za dział elektroniki samochodowej oraz dział samochodowych systemów multimedialnych.
Z dniem 1 lipca 2012 r. Volkmar Denner stanie się również udziałowcem Robert Bosch Industrietreuhand KG.

Volkmar Denner koncentrował się przez ostatnie lata na kwestii dynamicznego rozwoju technologii oraz możliwości płynących z usług i rozwiązań firmy Bosch opartych na rozwiązaniach internetowych.

Z dniem 1 lipca 2012 r. dr inż. Dirk Hoheisel (lat 53) zostanie członkiem Zarządu firmy Bosch. Dirk Hoheisel jest zatrudniony w Bosch od 1990 r. i jako wykwalifikowany elektryk zajmował wiele stanowisk inżynieryjnych. Obecnie pełni on funkcję wicedyrektora ds. technicznych działu systemów kontroli podwozia (Chassis Systems Control) w Abstatt niedaleko Stuttgartu. Od 1 lipca 2012 r. Dirk Hoheisel będzie w Zarządzie odpowiadał za dział elektroniki samochodowej i dział samochodowych systemów multimedialnych.

Powiązani producenci w sklepie Narzedzia.pl:
Dodaj komentarz
* Pola wymagane