autor: obop.pl

Ponad 59% badanych stwierdziło, iż w ciągu ostatnich 3 lat zwiększył się ogólny udział marketingu bezpośredniego w porównaniu do wszystkich działań. 27% badanych uznała, iż pozostał on na tym samym poziomie. Jedynie 7% firm stwierdziło, iż udział ten się zmniejszył.

30% firm, które nie prowadziły do tej pory żadnych działań opartych na marketingu bezpośrednim deklaruje, iż w ciągu najbliższych 12 miesięcy skorzysta z marketingu bezpośredniego.
Polskie firmy najczęściej stosują przesyłki bezpośrednie (81%). Niemal połowa wykorzystuje w swych działaniach marketingowych Internet (49%), ogłoszenia zwrotne w prasie (48%), katalogi (41%) i strony WWW (42%). Badane firmy rzadziej używają np. telemarketingu (26%), DRradio (19%), czy np. insertów w prasie (9%).
Wśród firm, które stosują Internet jako narzędzie marketingu bezpośredniego, najczęściej stosowane są strony WWW (88%), e-mailing (65%) oraz reklamy on-line (22%). Średnie wydatki poniesione przez taką firmę na Internet wyniosły 5 480 zł (w ciągu ostatnich 12 miesięcy).
Telemarketing to narzędzie marketingu bezpośredniego stosowane przez 1/4 polskich firm. 80% wykorzystuje własne centra telefoniczne, natomiast 1/5 korzysta z zewnętrznych. Średnie wydatki firmy na call centers wyniosły 18 382 zł (w ciągu ostatnich 12 miesięcy).
W badanych firmach średni udział wydatków na marketing bezpośredni w stosunku do ogółu wydatków marketingowych wyniósł 18,6%. Średnie wydatki wyniosły 95 983 zł na jedna firmę (w ciągu ostatnich 12 miesięcy).
20% badanych firm zatrudnia na stałe jedną osobę zajmującą się marketingiem bezpośrednim. W kolejnych 20% firm pracują po dwie osoby. Pozostałe 60% firm zatrudnia 3 lub więcej osób. 14% firm zatrudnia dodatkowo osoby na umowę zlecenie.
* Pola wymagane
Dodaj komentarz