autor: Redakcja www.narzedzia.pl

Zarząd spółki FAM dobrze ocenia akwizycję firmy Stradom, której zysk wzrośnie w tym roku o ponad 100 procent. FAM zamierza nadal dywersyfikować działalność i rozwijać cynkowanie ogniowe. Ze względu na rosnące ceny głównego surowca - znalu, zamierza zastępować go magnezem.

Po trzech kwartałach 2006 roku Grupa Kapitałowa FAM odnotowała skonsolidowane przychody wartości 90,9 mln zł, rosnąc o ponad 70 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2005 (53 mln zł).
Sprzedaż za III kwartał sięgnęła 40,6 mln zł, wobec 24,6 mln zł w roku ubiegłym. Wynik brutto na sprzedaży za 9 miesięcy wyniósł 16,2 mln zł (wzrost o 44 proc.), a EBIT – 4,9 mln zł (wzrost o 61 proc.). Zysk netto zwiększył się o 13 proc. wynosząc 16,3 mln zł.
Na zwiększenie wartości wyniku brutto wpłynęło rozliczenie wyniku z przejęcia (za około 11 mln zł) przez FAM spółki Stradom (producent m.in. wyrobów z polietylenu).
Wyniki Stradomia, w którym FAM kontroluje 70,18 proc. udziałów, podlegają konsolidacji od 18 lipca 2006 r. W 2005 roku spółka zarobiła 4,2 mln zł netto, przy przychodach rzędu 76 mln zł. Prognoza na rok 2006 zakłada zwiększenie sprzedaży do 81,6 mln zł oraz zysk na poziomie 9,6 mln zł.
Przejęcie dochodowego Stradomia było elementem strategii FAM-u, dostawcy odlewów ciśnieniowych ze stopu cynku i aluminium oraz magnezu, polegającej na dywersyfikacji działalności.
Piotr Janczewski, prezes zarządu FAM-u, przyznaje, że spółka jest nadal zainteresowana wejściem na nowe, atrakcyjne branże i rozwojem w najbardziej rentownych segmentach dotychczasowej działalności – jak cynkowanie ogniowe (firma buduje nową cynkownię za 20 mln zł).
- Naszym celem jest jednocześnie zmniejszenie wrażliwości wyników grupy kapitałowej na zmiany cen cynku, które wzrosły w ciągu ostatniego roku o niemal 260 proc. – mówi prezes Janczewski.
Ograniczeniu wpływu cen surowca służy zastępowanie wyrobów produkowanych ze znalu (stopu cynku i aluminium) wyrobami wytwarzanymi z magnezu. Rozpoczynając we wrześniu seryjną produkcję odlewów magnezowych FAM – Technika Odlewnicza – jak twierdzą przedstawiciele firmy - stał się pierwszym europejskim dostawcą magnezowych akcesoriów budowlanych na skalę przemysłową.
We wrześniu 2006 udział produkcji odlewów magnezowych w produkcji FAM-u wyniósł ok. 12 proc.
Strategia rozwoju segmentu odlewniczego zakłada również stopniowe zwiększanie w strukturze sprzedaży udziału branż, takich jak AGD, elektronarzędzia, motoryzacja, w których cena sprzedaży uzależniona jest od ceny metalu.
W III kwartale spółka podpisała pierwszy kontrakt z firmą z branży motoryzacyjnej (jej nazwa pozostaje tajemnicą) na wykonywanie odlewów z metali lekkich i nieżelaznych oraz produkcję form odlewniczych.
FAM Technika Odlewnicza jest jednym z największych krajowych producentów okuć budowlanych i akcesoriów meblowych. Spółka szacuje, że udział w krajowym rynku okuć budowlanych w 2005 roku wyniósł 22 proc. (w porównaniu do 14 proc. w 2003 roku). Udział w rynku akcesoriów meblowych wynosi obecnie - według szacunków spółki – 5 proc.
Około 16 proc. akcji spółki FAM Technika Odlewnicza należy do Mirosława Kalickiego oraz spółki MK&Partners. Maciej Zientara posiada 8,83 proc. akcji, Millenium TFI ma 5,9 proc. a pozostałe 70 proc. należy do akcjonariuszy mniejszościowych.
Źródło: wnp.pl
Dodaj komentarz
* Pola wymagane