autor: Bosch

Bosch powraca na drogę wzrostu. W 2011 roku obroty mają wzrosnąć do ponad 50 mld euro. Wzrost obrotów o 24% do 47,3 mld euro. Dochód przed opodatkowaniem osiągnął planowany przedział 7-8% obrotów. Premia jubileuszowa dla pracowników na całym świecie. Prognoza dalszego, globalnego wzrostu gospodarki.

Stuttgart/Gerlingen – Grupa Bosch wróciła na drogę wyraźnego wzrostu,

a jej obroty już przekroczyły poziom z roku 2007, tj. z okresu przed kryzysem. W 2010 roku przedsiębiorstwo będące globalnym dostawcą technologii i usług, osiągnęło według wstępnych wyników finansowych obroty w wysokości 47,3 mld euro, co oznacza wzrost o 24%,

w porównaniu do roku ubiegłego (2009: 38,2 mld euro). – To najwyższe obroty roczne w całej, 125-letniej historii istnienia naszego przedsiębiorstwa – powiedział Franz Fehrenbach, Prezes Zarządu spółki Robert Bosch GmbH. Również dochody znacznie się poprawiły. Dochód przed opodatkowaniem ponownie osiągnął docelowy przedział 7-8% po odnotowanej w ubiegłym roku stracie, która wyniosła 1,2 mld euro. Ostateczne dane dotyczące wyniku finansowego zostaną opublikowane po konferencji poświęconej bilansowi, która odbędzie się 14 kwietnia 2011 roku, w Stuttgarcie.

 

Obroty w regionie Azji i Pacyfiku po raz pierwszy przekroczyły próg 10 mld euro.

Głównym motorem wzrostu firmy Bosch było globalne ożywienie gospodarcze, gwałtowny wzrost światowej produkcji samochodów oraz zwiększony popyt w branży budowy maszyn i urządzeń. Osiągnęliśmy także znaczący postęp w reorganizacji obszarów generujących straty, a w Ameryce Północnej ponownie udało nam się wejść w strefę zysku.

W regionie Azji i Pacyfiku obroty Bosch wzrosły nominalnie o 42% w porównaniu do roku 2009, co oznacza, że region ten po raz pierwszy przekroczył próg 10 mld euro obrotów. W Ameryce Południowej udało się zwiększyć obroty o 36%. W Ameryce Północnej wzrost wyniósł 27%, a w Europie 16%, ale należy wspomnieć o bardzo niskim w tych regionach pułapie wyjściowym. Fehrenbach dodał: – Poziom obrotów sprzed kryzysu, taki jak w roku 2007, w Europie uda się osiągnąć prawdopodobnie dopiero w latach 2012/2013.

– Czerpiemy stałe korzyści z nieustannego wzrostu rynków wschodzących w Azji i Ameryce Południowej, gdzie od wielu lat rozbudowujemy naszą pozycję. Dzięki tym rynkom mogliśmy w czasie recesji utrzymać stałą załogę. Ten kontekst bywa obecnie często pomijany – powiedział Fehrenbach.

 

Wszystkie działy przedsiębiorstwa odnotowały dwucyfrowy wzrost.

W ubiegłym roku, w związku z ożywieniem koniunktury zarówno w poszczególnych sektorach, jak i branżach, wszystkie działy przedsiębiorstwa odnotowały znaczący wzrost. Największą stopą wzrostu może pochwalić się dział Techniki Motoryzacyjnej, którego obroty zwiększyły się o 29% do poziomu ok. 28 mld euro (w roku ubiegłym: 21,7 mld euro). Również w dziale Techniki Przemysłowej wyraźnie dało się zauważyć wzrost obrotów, który wyniósł 27%, osiągając poziom przeszło 6,5 mld euro (w roku ubiegłym: 5,1 mld euro). Od tego należy odliczyć ponad 500 mln euro przeznaczone na konsolidację udziału większościowego w spółce aleo solar AG, którą Bosch przejął pod koniec 2009 roku. Znacznie mniej dotknięty załamaniem koniunktury w latach 2008/2009 dział Dóbr Użytkowych i Technicznego Wyposażenia Budynków odnotował znaczny ok. 10-procentowy wzrost obrotów, do ok. 12,5 mld euro (w roku ubiegłym: 11,3 mld euro).

 

2010: liczba zatrudnionych wzrosła o ok. 12 800 osób

Liczba zatrudnionych w Grupie Bosch zwiększyła się w ciągu roku o 4,7%, do ok. 283 500 osób. Odpowiednio do trendów rynkowych liczba pracowników w regionie Azji i Pacyfiku wzrosła najmocniej, powstało tam ok. 7 500 nowych miejsc pracy. Ale także w Niemczech odnotowano wzrost zatrudnienia o ok. 1 900 do ponad 113 600 pracowników. – Jeżeli dynamika wzrostu utrzyma się, pod koniec 2011 roku Bosch będzie zatrudniać ok. 300 000 osób. Potrzeba nam obecnie ponad 9 000 absolwentów szkół wyższych, z tego 1 200 w Niemczech – wyjaśnił Fehrenbach.

 

Pracownicy otrzymają premię wynikową oraz premię jubileuszową

W efekcie dobrego wyniku finansowego osiągniętego w 2010 roku przedsiębiorstwo wypłaci pracownikom objętym układem zbiorowym w Niemczech premię wynikową w wysokości maks. ok. połowy wynagrodzenia miesięcznego. To najwyższa od wielu lat premia wynikowa w firmie Bosch. Ponadto, z okazji jubileuszu 125-lecia istnienia firmy wszyscy pracownicy na świecie otrzymają jednorazową premię lojalnościową uzależnioną od czasu zatrudnienia. Całkowity budżet przeznaczony na premie jubileuszowe wynosi ok.180 mln euro.

 

Dalszy wzrost działalności badawczo-rozwojowej oraz inwestycyjnej

W 2010 roku Bosch zwiększył swoje wydatki na badania i rozwój o 11%. Budżet na ten cel wyniósł ok. 4 mld euro (w roku ubiegłym: 3,6 mld euro).

Z tej kwoty prawie połowa została wykorzystana na produkty i usługi, które chronią środowisko i surowce naturalne. Wysokie inwestycje, które w ubiegłym roku zamknęły się w kwocie 2,4 mld euro (w roku ubiegłym: 1,9 mld euro) przyczyniły się m.in. do zwiększenia produkcji ogniw solarnych w Arnstadt. W Korei Południowej Bosch we współpracy ze spółką Samsung SDI uruchomił produkcję ogniw akumulatorowych do hybrydowych i elektrycznych układów napędowych. W Singapurze otwarto nowy ośrodek badawczo-rozwojowy, a w Chinach położono kamień węgielny pod budowę nowego toru testowego.

 

Prognoza dalszego, globalnego wzrostu w 2011 roku

Według prognoz firmy Bosch, w roku 2011 utrzyma się dobra koniunktura, która jednak może nieco stracić na dynamice. Wzrost wyniesie prawdopodobnie ok. 3,5 %. Głównych impulsów rozwoju będą w dalszym ciągu dostarczać rynki wschodzące, gdzie oczekuje się wzrostu rzędu ponad 6%. Gospodarka europejska wzrośnie prawdopodobnie o zaledwie 1-2%, przy czym w Niemczech spodziewany wzrost ma wynieść co najmniej 2%. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, Bosch także jest dobrej myśli. Ze względu na wzrost eksportu oraz zatrudnienia oraz popytu wewnętrznego firma Bosch spodziewa się w USA wzrostu w wysokości ponad 3%. Głównych zagrożeń przedsiębiorstwo upatruje w nie do końca przezwyciężonych skutkach kryzysu finansowego i gospodarczego, a także w rozwoju kursów wymiany walut. – Obecnie potrzebna jest solidarność Europy. Ale pomoc dla krajów słabszych nie może być bezwarunkowa – skomentował sytuację Fehrenbach.

 

2011: w roku jubileuszowym przedsiębiorstwo po raz pierwszy przekroczy próg 50 mld euro obrotu.

W 2011 roku Grupa Bosch obchodzi 150. rocznicę urodzin założyciela firmy, Roberta Boscha, 125. rocznicę powstania firmy, oraz 75-lecie technologii Diesla w samochodach osobowych. Na całym świecie planowane są liczne atrakcje, w tym ok. 200 imprez dla pracowników. Jeśli chodzi o finanse, w nowym roku przedsiębiorstwo spodziewa się dalszego wzrostu obrotów oraz pozytywnego wyniku finansowego we wszystkich trzech działach przedsiębiorstwa. – W tym roku firma Bosch po raz pierwszy przekroczy próg 50 mld obrotów – poinformował Franz Fehrenbach – oczywiście, pod warunkiem, że nie pojawią się żadne nieoczekiwane incydenty w gospodarce światowej.

 

Powiązani producenci w sklepie Narzedzia.pl:
Dodaj komentarz
* Pola wymagane