Darmowa dostawa bez minimalnej kwoty zamówienia
Sprawdź
Gość: tomek
2006-05-10 00:00

KOPARKA

Firma Budowlana FACHBUD
35-060 Rzeszów ul. Słowackiego 24
NIP 813-240-61-40 REG: 690517088
Mobile: +480601415999 E-mail: [email protected]
Tel./fax. +48/ 0178552776 / 0178552758
Oferuję usługi Koparko-Ładowarką
NEW HOLLAND LB 110 B - (fabrycznie nowa-2005).
Osprzęt koparko-ładowarki:
-łyżka ładowarkowa 6 w 1
-łyżki koparkowe o szerokości: 600, 800, 330 mm
-widły paletowe
-młot hydrauliczny RAMMER S 23
-stopa zagęszczająca - nowość!
-rozliczenie czasu pracy sprzętu poprzez satelitarny system monitorowania pojazdu GPS.
Z poważaniem
Tomasz Szczepański
Miejscowość, data
Pieczątka firmowa
Zamówienie
1.Nazwa sprzętu:
-Koparko-Ładowarka NEW HOLLAND LB 110 B
Osprzęt dodatkowy:
-łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna 6 w 1,
-widły paletowe,
-łyżki koparkowe o szerokości: 600, 800, 330 mm,
-młot hydrauliczny RAMMER S 23.
-stopa zagęszczająca - nowość!
*niepotrzebne skreślić
2.Imię, nazwisko, numer telefonu osoby odpowiedzialnej za kontakt
w miejscu wykonywania usługi:
…………………………………………………………………………………….
3.Dokładny adres wykonywania usługi:
………………….……………………………………............................................
4.Czas pracy sprzętu będzie rozliczany na podstawie satelitarnego systemu monitorowania pojazdu GPS:
-czas pracy 1h koparki wynosi 70 zł netto,
-czas pracy 1h koparki z młotem wynosi 140 zł netto,
-do czasu pracy doliczany jest czas dojazdu do zamawiającego i powrót,
-czas pracy do rozliczenia to całkowity czas wykorzystania - wg raportu.
Przykładowy czas pracy sprzętu:
Zdarzenie Godzina Położenie Czas Dyst Paliwo
Pojazd uruchomiony
14:25:15
Pojazd zatrzymany
15:05:50 Rzeszów Warszawska 0,2 Żywiczna 0,44 Borowa 0,64 0d 0h 40m 35s 0,5
Pojazd uruchomiony
15:09:55 Rzeszów Warszawska 0,21 Żywiczna 0,45 Borowa 0,65
Pojazd zatrzymany
15:23:51 Rzeszów Warszawska 0,22 Żywiczna 0,4 Borowa 0,63 0d 0h 13m 56s 0,2
Pojazd uruchomiony
15:29:36 Rzeszów Warszawska 0,22 Żywiczna 0,4 Borowa 0,63
Pojazd zatrzymany
15:30:01 Rzeszów Warszawska 0,22 Żywiczna 0,4 Borowa 0,63 0d 0h 0m 25s
Czas jazdy Całkowity czas % wykorzystania Dystans Paliwo Prędkość średnia Uruchomienia
0d 0h 54m 56s 0d 1h 4m 46s 84 0,7 0.8 3
5.Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT-
-bez podpisu odbiorcy. Jednocześnie oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
6.Sposób zapłaty gotówka/przelew 14 dni.
Zamawiający:…………………………………………………………………
Strona 1 z 1