ZARZĄD SPÓŁKI

Paweł Sznajder

Prezes Zarządu

Na stanowisku Prezesa Zarządu od maja 2018 roku.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży e-commerce. Od 2008 roku związany zawodowo z Rotopino.pl S.A. (wcześniej Narzedzia.pl S.A.).

Pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Oponeo.pl S.A.

Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Agnieszka Kozieł

Członek Zarządu

W Zarządzie Rotopino.pl S.A. od maja 2018 roku.

Z Rotopino.pl S.A. (wcześniej Narzedzia.pl S.A.) związana zawodowo od 2011 roku. Pracę w spółce rozpoczęła jako Specjalista ds. obsługi klienta na rynku francuskim. Następnie pełniła obowiązki Koordynatora Rynku Francuskiego i Kierownika Działu Zagranicznego. Obecnie jako Dyrektor Handlowy zajmuje się nadzorem nad pionem handlowym oraz marketingowym spółki.

Jest absolwentką Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym. Ukończyła również Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Francuskiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ryszard Zawieruszyński

Członek Zarządu

W Zarządzie Rotopino.pl S.A. od grudnia 2011 roku. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Rotopino.pl S.A. od grudnia 2011 do kwietnia 2018 roku. Od grudnia 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Dadelo.pl S.A.

Ponadto, w latach 2007-2017 pełnił rolę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Oponeo.pl S.A. W latach 2003-2007 Wiceprezes Zarządu Oponeo.pl Sp. z o.o. Wcześniej Wiceprezes Zarządu w Hammerdeals.pl Sp. z o.o. (2004-2007) oraz Hurtopon.pl Sp. z o.o.(2005-2007).

Założyciel i wspólnik Citynet Media s.c.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami działającymi w branży e-commerce oraz budowaniu struktur i strategii przedsiębiorstw.

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

Maciej Posadzy

Członek Zarządu

W Zarządzie Rotopino.pl S.A. od grudnia 2011 roku.

Równolegle pełni funkcję Prezesa Zarządu 3LP, Dyrektora ds. Operacyjnych TIM S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki SONEL S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania oraz planowania strategii spółek. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej na kierunku Elektrotechnika.

Ponadto, ukończył szereg międzynarodowych kursów i studiów kierunkowych m.in. "Management I 2008", czy też "Master of Business Administration" w Warszawie.

RADA NADZORCZA

Krzysztof Folta

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Słobodzian – Puła

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Topolewski

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Tokarczuk

Członek Rady Nadzorczej