Kategorie

Elektronarzędzia wielofunkcyjne
Pilarki tarczowe
Szlifierki kątowe
Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe
Wyrzynarki
Zestawy narzędzi akumulatorowych
Pokaż wszystkie produkty
Brak wyników dla obecnej konfiguracji.
349
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
532,94
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
903,44
dostępne
9 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
797,04
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
1 153,34
dostępne
9 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
929,09
dostępne
9 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
720,09
dostępne
9 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
357,39
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
303,93
dostępne
9 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
771,39
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
745,74
dostępne
9 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
469,26
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
923,39
dostępne
9 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
418,77
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
687,79
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
378,18
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
974,69
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
725,79
dostępne
9 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
Strona 1 z 1

REGULAMIN PROMOCJI

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady Promocji – sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Promocja na jesień! Kup narzędzia Itamati PowerSystem 18V z dmuchawą za 9zł!" ("Promocja").

 

2. Organizatorem Promocji jest Rotopino.pl S.A., z siedzibą w Bydgoszczy ul. Fordońska 2, 85-085 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy pod numerem 0000300709, o kapitale zakładowym o 1.000.000,00 zł w całości opłaconym, o numerze NIP 9532472649, o numerze REGON 093188712 ("Organizator").

§ 2. Termin i miejsce Promocji

1. Sprzedaż promocyjna trwa od godz. 10:00 dnia 06.09.2021r. do 30.09.2021r. lub wyczerpania zapasów.

2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepie internetowym narzedzia.pl (zwanym dalej „Sklepem”).

§ 3. Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji (dalej: "Uczestnik", „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu wybranych produktów Itamati PowerSystem 18V, o którym mowa w § 4. ust.1.

§ 4. Zasady Promocji

1. Zakup wybranych produktów Itamati PowerSystem 18V znajdujących się pod linkiem https://www.narzedzia.pl/promocja-na-jesien!-kup-narzedzia-itamati-powersystem-18v-z-dmuchawa-za-9zl,f696/ dostępnych na magazynie uprawnia Uczestnika do zakupu dmuchawy do liści ILB18190-0 w promocyjnej cenie 9zł (o sposobie wyboru niespodzianki jest mowa w § 5.).

2. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe Produkty Promocyjne zakupione przez Uczestników w sklepie narzedzia.pl i terminach określonych w § 2 Regulaminu.

3. Liczba narzędzi w promocji jest ograniczona. O ewentualnym wyczerpaniu się puli narzędzi Organizator poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej pod adresem: https://www.narzedzia.pl/promocja-na-jesien!-kup-narzedzia-itamati-powersystem-18v-z-dmuchawa-za-9zl,f696/

4. Promocja przeznaczona jest wyłącznie do użytkownika końcowego. Zarówno zakupione narzędzia Itamati objęte promocją jak i promocyjna dmuchawa nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży.

§ 5. Wybór produktu promocyjnego w wyjątkowej cenie

1. Dmuchawa do liści Itamati (https://www.narzedzia.pl/dmuchawa-do-lisci-itamati-powersystem-18volt-ilb18190-0,81706.html) pojawi się w koszyku jako niespodzianka po spełnieniu warunków określonych w  § 4.1.  Należy wybrać niespodziankę, aby została ona dołączona do zamówienia.

2. Jedno zamówienie spełniające warunki promocji  uprawnia do zakupu jednej dmuchawy do liści Itamati ILB18190-0 w promocyjnej cenie.

3. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od zawartej na odległość umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego odstąpienie wywołuje skutek w stosunku do wszystkich produktów z zamówienia, w tym do zwrotu Organizatorowi otrzymanego od niego Prezentu.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://www.narzedzia.pl/promocja-na-jesien!-kup-narzedzia-itamati-powersystem-18v-z-dmuchawa-za-9zl,f696/

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.