Kategorie

Akumulatory
Dmuchawy/Odkurzacze do liści
Elektronarzędzia wielofunkcyjne
Ładowarki i zasilacze przeznaczone do elektronarzędzi
Pilarki tarczowe
Skrzynki i pojemniki narzędziowe
Szlifierki kątowe
Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe
Wyrzynarki
Zestawy akumulatorów i ładowarek
Zestawy narzędzi akumulatorowych
Pokaż wszystkie produkty
Brak wyników dla obecnej konfiguracji.
109
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
974,69
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
139
dostępne
9 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
-25%
317 238
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
357,39
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
193
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
923,39
dostępne
9 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
378,18
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
214
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
86,99
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
469,26
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
1 153,34
dostępne
9 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
418,77
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
532,94
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
903,44
dostępne
9 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
341,55
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
303,93
dostępne
9 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
725,79
dostępne
9 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
59
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
349
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
929,09
dostępne
9 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
308,74
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
280,17
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
687,79
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
187
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
720,09
dostępne
9 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
797,04
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
115
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
745,74
dostępne
9 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
771,39
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
Strona 1 z 1

REGULAMIN PROMOCJI

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady Promocji – sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kup narzędzia Itamati za minimum 400zł i odbierz akumulator 4Ah za 1,23 zł!" ("Promocja").

 

2. Organizatorem Promocji jest Rotopino.pl S.A., z siedzibą w Bydgoszczy ul. Fordońska 2, 85-085 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy pod numerem 0000300709, o kapitale zakładowym o 1.000.000,00 zł w całości opłaconym, o numerze NIP 9532472649, o numerze REGON 093188712 ("Organizator").

§ 2. Termin i miejsce Promocji

1. Sprzedaż promocyjna trwa od godz. 10:00 dnia 16.07.2021r. do 16.08.2021r. lub wyczerpania zapasów.

2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepie internetowym narzedzia.pl (zwanym dalej „Sklepem”).

§ 3. Uczestnicy Promocji

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Uczestnikami Promocji (dalej: "Uczestnik", „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu wybranych produktów Itamati PowerSystem 18V na określoną kwotę, o którym mowa w § 4. ust.1.

§ 4. Zasady Promocji

1. Zakup wybranych produktów Itamati PowerSystem 18V znajdujących się pod linkiem https://www.narzedzia.pl/kup-narzedzia-itamati-za-minimum-400zl-i-odbierz-akumulator-4ah-za-1-23-zl!,f692/ dostępnych na magazynie za minimum 400zł brutto uprawnia Uczestnika do zakupu akumulatora 4Ah w promocyjnej cenie 1,23zł (o sposobie wyboru niespodzianki jest mowa w § 5.).

2. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe Produkty Promocyjne zakupione przez Uczestników w sklepie narzedzia.pl i terminach określonych w § 2 Regulaminu.

3. Liczba narzędzi w promocji jest ograniczona. O ewentualnym wyczerpaniu się puli narzędzi Organizator poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej pod adresem: https://www.narzedzia.pl/kup-narzedzia-itamati-za-minimum-400zl-i-odbierz-akumulator-4ah-za-1-23-zl!,f692/

4. Promocja przeznaczona jest wyłącznie do użytkownika końcowego. Zarówno zakupione narzędzia Itamati objęte promocją jak i promocyjny akumulator nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży.

§ 5. Wybór produktu promocyjnego Bosch w wyjątkowej cenie

1. Akumulator Itamati  4Ah (https://www.narzedzia.pl/akumulator-18v-4-0ah-itamati-powersystem-18volt-iba1840,81708.html) pojawi się w koszyku jako niespodzianka po spełnieniu warunków określonych w  § 4.1.  Należy wybrać niespodziankę, aby została ona dołączona do zamówienia.

2. Jedno zamówienie spełniające warunki promocji  uprawnia do zakupu jednego akumulatora Itamati IBA1840 4Ahw promocyjnej cenie.

3. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od zawartej na odległość umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego odstąpienie wywołuje skutek w stosunku do wszystkich produktów z zamówienia, w tym do zwrotu Organizatorowi otrzymanego od niego Prezentu.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://www.narzedzia.pl/kup-narzedzia-itamati-za-minimum-400zl-i-odbierz-akumulator-4ah-za-1-23-zl!,f692/

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.