Kategorie

Ładowarki i zasilacze przeznaczone do elektronarzędzi
Zestawy narzędzi akumulatorowych
Zestawy akumulatorów i ładowarek
Wyrzynarki
Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe
Szlifierki kątowe
Skrzynki i pojemniki narzędziowe
Pilarki tarczowe
Elektronarzędzia wielofunkcyjne
Dmuchawy/Odkurzacze do liści
Akumulatory
Pokaż wszystkie produkty
Brak wyników dla obecnej konfiguracji.
526,30 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
214 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
764,80 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
922,50 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
739,10 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
790,40 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
341,60 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
115 PLN
dostępne
7 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
1 146,50 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
280,20 PLN
dostępne
7 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
302,10 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
378,20 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
304 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
896,80 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
139 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
177 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
968,10 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
916,80 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
187 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
193 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
-25%
317 PLN 238 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
681,20 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
469,30 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
418,80 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
713,50 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
59 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
80 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
349 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
357,40 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
719,20 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
Strona 1 z 1

REGULAMIN PROMOCJI

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady Promocji – sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kup narzędzia Itamati i odbierz akumulator za 1,23 zł!" ("Promocja").

 

2. Organizatorem Promocji jest Rotopino.pl S.A., z siedzibą w Bydgoszczy ul. Fordońska 2, 85-085 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy pod numerem 0000300709, o kapitale zakładowym o 1.000.000,00 zł w całości opłaconym, o numerze NIP 9532472649, o numerze REGON 093188712 ("Organizator").

§ 2. Termin i miejsce Promocji

1. Sprzedaż promocyjna trwa od godz. 10:00 dnia 26.03.2021r. do 26.04.2021r. lub wyczerpania zapasów.

2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepie internetowym narzedzia.pl (zwanym dalej „Sklepem”).

§ 3. Uczestnicy Promocji

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Uczestnikami Promocji (dalej: "Uczestnik", „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu wybranych produktów Itamati PowerSystem 18V na określoną kwotę, o którym mowa w § 4. ust.1.

§ 4. Zasady Promocji

1. Zakup wybranych produktów Itamati PowerSystem 18V znajdujących się pod linkiem https://www.narzedzia.pl/kup-narzedzia-itamati-i-odbierz-akumulator-za-1-23-zl,f638/ dostępnych na magazynie za minimum 300zł brutto uprawnia Uczestnika do zakupu akumulatora 2Ah w promocyjnej cenie 1,23zł (o sposobie wyboru niespodzianki jest mowa w § 5.). Zakupy narzędzi Itamati PowerSystem 18V za minimum 400zł brutto uprawnia Uczestnika do zakupu akumulatora 4Ah w promocyjnej cenie 1,23zł

2. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe Produkty Promocyjne zakupione przez Uczestników w sklepie narzedzia.pl i terminach określonych w § 2 Regulaminu.

3. Liczba narzędzi w promocji jest ograniczona. O ewentualnym wyczerpaniu się puli narzędzi Organizator poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej pod adresem: https://www.narzedzia.pl/kup-narzedzia-itamati-i-odbierz-akumulator-za-1-23-zl,f638/

4. Promocja przeznaczona jest wyłącznie do użytkownika końcowego. Zarówno zakupione narzędzia Itamati objęte promocją jak i promocyjny akumulator nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży.

§ 5. Wybór produktu promocyjnego Bosch w wyjątkowej cenie

1. Akumulator Itamati  2Ah (https://www.narzedzia.pl/akumulator-18v-2-0ah-itamati-powersystem-18volt-iba1820,81707.html) lub akumulator Itamati  4Ah (https://www.narzedzia.pl/akumulator-18v-4-0ah-itamati-powersystem-18volt-iba1840,81708.html) pojawi się w koszyku jako niespodzianka po spełnieniu warunków określonych w  § 4.1.  Należy wybrać niespodziankę, aby została ona dołączona do zamówienia.

2. Jedno zamówienie spełniające warunki promocji  uprawnia do zakupu jednego akumulatora Itamati IBA1820 2Ah lub akumulatora Itamati IBA1840 4Ahw promocyjnej cenie.

3. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od zawartej na odległość umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego odstąpienie wywołuje skutek w stosunku do wszystkich produktów z zamówienia, w tym do zwrotu Organizatorowi otrzymanego od niego Prezentu.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://www.narzedzia.pl/kup-narzedzia-itamati-i-odbierz-akumulator-za-1-23-zl,f638/

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.