Brak wyników dla obecnej konfiguracji.
1 331
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
1 398
dostępne
8 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
1 999
dostępne
1 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
1 594
dostępne
9 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
1 894
dostępne
3 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
888,99
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
1 058
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
2 199
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
1 288
dostępne
4 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
711,49
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
2 598
dostawa
wysyłka
>12 dni
1 689
dostępne
8 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
1 697
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
2 279
dostępne
5 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
Strona 1 z 1

REGULAMIN PROMOCJI

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady Promocji – sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kup kosiarkę Ryobi i zakoń podkaszarkę za 9,99 zł!" ("Promocja").

 

2. Organizatorem Promocji jest Rotopino.pl S.A., z siedzibą w Bydgoszczy ul. Fordońska 2, 85-085 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy pod numerem 0000300709, o kapitale zakładowym o 1.000.000,00 zł w całości opłaconym, o numerze NIP 9532472649, o numerze REGON 093188712 ("Organizator").

§ 2. Termin i miejsce Promocji

1. Sprzedaż promocyjna trwa od godz. 08:30 dnia 14.07.2021r. do 30.07.2021r. lub wyczerpania zapasów.

2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepie internetowym narzedzia.pl (zwanym dalej „Sklepem”).

§ 3. Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji (dalej: "Uczestnik", „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu wybranych akumulatorowych kosiarek do trawy Ryobi 18V i 36V, o którym mowa w § 4. ust.1.

§ 4. Zasady Promocji

1. Zakup wybranych akumulatorowych kosiarek do trawy Ryobi 18V i 36V znajdujących się pod linkiem https://www.narzedzia.pl/kup-kosiarke-ryobi-i-zakos-podkaszarke-za-9-99zl,f643/ dostępnych na magazynie uprawnia Uczestnika do zakupu dedykowanej podkaszarki w promocyjnej cenie 9,99zł (o sposobie wyboru niespodzianki jest mowa w § 5.). Do wybranych kosiarek 18V niespodzianką jest podkaszarka Ryobi OLT1832, natomiast do kosiarek 36V niespodzianką jest podkaszarka Ryobi RY36LT33A-0.

2. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe Produkty Promocyjne zakupione przez Uczestników w sklepie narzedzia.pl i terminach określonych w § 2 Regulaminu.

3. Liczba narzędzi w promocji jest ograniczona. O ewentualnym wyczerpaniu się puli narzędzi Organizator poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej pod adresem: https://www.narzedzia.pl/kup-kosiarke-ryobi-i-zakos-podkaszarke-za-9-99zl,f643/

4. Promocja przeznaczona jest wyłącznie do użytkownika końcowego. Zarówno zakupione kosiarki objęte promocją jak i promocyjne podkaszarki nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży.

§ 5. Wybór produktu promocyjnego Ryobi w wyjątkowej cenie

1. Podkaszarka Ryobi OLT1832 (https://www.narzedzia.pl/podkaszarka-ryobi-one-olt1832,68830.html) lub podkaszarka Ryobi RY36LT33A-0 (https://www.narzedzia.pl/kosa-akumulatorowa-ryobi-ry36lt33a-0,90730.html) pojawi się w koszyku jako niespodzianka po spełnieniu warunków określonych w § 4.1.  Należy wybrać niespodziankę, aby została ona dołączona do zamówienia.

2. Jedno zamówienie spełniające warunki promocji uprawnia do zakupu jednej podkaszarki  Ryobi w promocyjnej cenie.

3. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od zawartej na odległość umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego odstąpienie wywołuje skutek w stosunku do wszystkich produktów z zamówienia, w tym do zwrotu Organizatorowi otrzymanego od niego Prezentu.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://www.narzedzia.pl/kup-kosiarke-ryobi-i-zakos-podkaszarke-za-9-99zl,f643/

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.