Brak wyników dla obecnej konfiguracji.
329 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
jutro
Strona 1 z 1

REGULAMIN PROMOCJI 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji – sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą „Black Friday z Ryobi - kup zestaw startowy, a wybrane elektronarzędzie otrzymasz 50% taniej" ("Promocja"). 

2. Organizatorem Promocji jest Rotopino.pl S.A., z siedzibą w Bydgoszczy ul. Towarowa 36, 87-746 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy pod numerem 0000300709, o kapitale zakładowym o 1.000.000,00 zł w całości opłaconym, o numerze NIP 9532472649, o numerze REGON 093188712 ("Organizator"). 

§ 2. Termin i miejsce Promocji 

1. Sprzedaż promocyjna trwa od 29 listopada 2019r. do wyczerpania zapasów. 

2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepie internetowym narzedzia.pl (zwanym dalej „Sklepem”). 

§ 3. Uczestnicy Promocji 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Uczestnikami Promocji (dalej: "Uczestnik", „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu przynajmniej jednego zestawu promocyjnego Akumulator 18V 2,5Ah i ładowarka Ryobi RC18120-125, o którym mowa w § 4. ust.1.

2. W Promocji nie mogą brać udziału osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupują zestaw promocyjny w celu dalszej odsprzedaży.

§ 4. Zasady Promocji 

1. Zakup zestawu promocyjnego Akumulator 18V 2,5Ah i ładowarka Ryobi RC18120-125  (https://www.narzedzia.pl/akumulator-18v-2-5ah-i-ladowarka-ryobi-one-rc18120-125,77831.html) uprawnia Uczestnika również do zakupu wybranego narzędzia akumulatorowego Ryobi z rabatem 50% spośród listy narzędzi objętych promocją (o sposobie wyboru narzędzia jest mowa w § 5.)

2. Narzędzia akumulatorowe Ryobi z rabatem 50% biorące udział w promocji:

  • https://www.narzedzia.pl/szlifierka-katowa-18v-ryobi-one-r18ag-0,56547.html
  • https://www.narzedzia.pl/wiertarko-wkretarka-udarowa-ryobi-one-r18pd3-0,75763.html
  • https://www.narzedzia.pl/klucz-udarowy-ryobi-one-r18iw3-0,58851.html
  • https://www.narzedzia.pl/dmuchawa-do-lisci-ryobi-one-obl1820s,64775.html
  • https://www.narzedzia.pl/pila-szablasta-ryobi-one-rrs1801m,56550.html
  • https://www.narzedzia.pl/pompka-akumulatorowa-ryobi-one-r18i-0,56588.html
  • https://www.narzedzia.pl/pilarka-tarczowa-ryobi-one-r18cs-0,60474.html
  • https://www.narzedzia.pl/wyrzynarka-ryobi-one-r18js7-0,81034.html
  • https://www.narzedzia.pl/narzedzie-wielofunkcyjne-ryobi-one-r18mt3-0,80950.html
  • https://www.narzedzia.pl/nozyce-do-zywoplotu-ryobi-one-oht1845,77817.html

3. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe Produkty Promocyjne zakupione przez Uczestników w sklepie narzedzia.pl i terminach określonych w § 2 Regulaminu. 

4. Liczba narzędzi akumulatorowych Ryobi z rabatem jest ograniczona. O ewentualnym wyczerpaniu się puli narzędzi Organizator poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej pod adresem https://www.narzedzia.pl/black-friday-z-ryobi-kup-zestaw-startowy-a-wybrane-elektronarzedzie-otrzymasz-50-taniej,f463/.

5. Promocja przeznaczona jest wyłącznie do użytkownika końcowego. Zarówno zakupiony zestaw promocyjny, jak i narzędzia akumulatorowe objęte rabatem nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży. 

§ 5. Wybór narzędzia akumulatorowego Ryobi z rabatem 50%

1. Narzędzia akumulatorowe Ryobi z rabatem pojawią się w koszyku jako niespodzianka po dodaniu do koszyka zestawu promocyjnego Akumulator 18V 2,5Ah i ładowarka Ryobi RC18120-125. Spośród listy narzędzi z rabatem Uczestnik powinien wybrać jeden produkt, aby został on dołączony do zamówienia.

2. Zakup jednego lub kilku zestawów Akumulator 18V 2,5Ah i ładowarka Ryobi RC18120-125 objętych Promocją uprawnia do zakupu jednego narzędzia akumulatorowego Ryobi z rabatem 50%.

3. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od zawartej na odległość umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego odstąpienie wywołuje skutek w stosunku do zestawu promocyjnego Akumulator 18V 2,5Ah i ładowarka Ryobi RC18120-125 oraz w stosunku do produktów z rabatem 50% (patrz § 4.2), a Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu Organizatorowi otrzymanego od niego Prezentu.

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.narzedzia.pl/black-friday-z-ryobi-kup-zestaw-startowy-a-wybrane-elektronarzedzie-otrzymasz-50-taniej,f463/.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

Produkty promocyjne zostały wyprzedane.