Kategorie

Zestawy akumulatorów i ładowarek
Zakrętarki udarowe
Wyrzynarki
Szlifierki mimośrodowe
Szlifierki kątowe
Pistolety do silikonu
Pilarki tarczowe
Młoty udarowo-obrotowe i młotowiertarki
Frezarki krawędziowe
Akumulatory
Pokaż wszystkie produkty
Brak wyników dla obecnej konfiguracji.
628 PLN
dostępne
8 szt.
dostawa
wysyłka
jutro
665 PLN
dostępne
3 szt.
dostawa
wysyłka
jutro
900 PLN
dostawa
wysyłka
>12 dni
759 PLN
dostępne
3 szt.
dostawa
wysyłka
jutro
847 PLN
dostawa
wysyłka
>12 dni
359 PLN
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
jutro
799 PLN
dostępne
1 szt.
dostawa
wysyłka
jutro
649 PLN
dostępne
3 szt.
dostawa
wysyłka
jutro
1 014 PLN
dostawa
wysyłka
>12 dni
635 PLN
dostawa
wysyłka
>12 dni
379 PLN
dostępne
8 szt.
dostawa
wysyłka
jutro
Strona 1 z 1

REGULAMIN PROMOCJI 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji – sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą „Black Friday z AEG - wkrętarka w super cenie" ("Promocja"). 

2. Organizatorem Promocji jest Rotopino.pl S.A., z siedzibą w Bydgoszczy ul. Towarowa 36, 87-746 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy pod numerem 0000300709, o kapitale zakładowym o 1.000.000,00 zł w całości opłaconym, o numerze NIP 9532472649, o numerze REGON 093188712 ("Organizator"). 

§ 2. Termin i miejsce Promocji 

1. Sprzedaż promocyjna trwa od 29 listopada 2019r. do wyczerpania zapasów. 

2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepie internetowym narzedzia.pl (zwanym dalej „Sklepem”). 

§ 3. Uczestnicy Promocji 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Uczestnikami Promocji (dalej: "Uczestnik", „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu wybranych produktów marki AEG za minimum 2000zł brutto , o którym mowa w § 4. ust.1.

2. W Promocji nie mogą brać udziału osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupują zestaw promocyjny w celu dalszej odsprzedaży.

§ 4. Zasady Promocji 

1. Zakup wybranych produktów promocyjnych AEG za minimum 2000zł brutto uprawnia Uczestnika również do zakupu wiertarko-wkrętarki udarowej z osprzętem AEG BSB18CBLLE LI-252X w promocyjnej cenie 299zł (o sposobie wyboru narzędzia jest mowa w § 5.)

2. Narzędzia akumulatorowe AEG biorące udział w promocji:

 • https://www.narzedzia.pl/szlifierka-mimosrodowa-aeg-bex-18-125-0,75809.html
 • https://www.narzedzia.pl/pilarka-tarczowa-aeg-bks18bl-0,75814.html
 • https://www.narzedzia.pl/zakretarka-udarowa-aeg-bss18op-0,75815.html
 • https://www.narzedzia.pl/frezarka-gornowrzecionowa-aeg-bof18bl-0,75819.html
 • https://www.narzedzia.pl/wyrzynarka-aeg-bst18blx-0,80270.html
 • https://www.narzedzia.pl/szlifierka-katowa-aeg-bews18-125blpx-0,81716.html
 • https://www.narzedzia.pl/pistolet-do-silikonu-aeg-bkp18c-310-0,83452.html
 • https://www.narzedzia.pl/mlotowiertarka-akumulatorowa-aeg-bbh18c-0,85874.html
 • https://www.narzedzia.pl/akumulator-18v-4-0ah-aeg-l1840r,75898.html
 • https://www.narzedzia.pl/zestaw-startowy-aeg-setl1850blk,75919.html
 • https://www.narzedzia.pl/akumulator-18v-6-0ah-aeg-l1860rhd,80281.html

 

3. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe Produkty Promocyjne zakupione przez Uczestników w sklepie narzedzia.pl i terminach określonych w § 2 Regulaminu. 

4. Liczba narzędzi w promocji  jest ograniczona. O ewentualnym wyczerpaniu się puli narzędzi Organizator poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej pod adresem https://www.narzedzia.pl/black-friday-z-aeg-wkretarka-w-super-cenie,f446/.

5. Promocja przeznaczona jest wyłącznie do użytkownika końcowego. Zarówno zakupiony zestaw promocyjny, jak i narzędzia akumulatorowe objęte rabatem nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży. 

§ 5. Wybór wiertarko-wkrętarki udarowej z osprzętem AEG BSB18CBLLE LI-252X w promocyjnej cenie 299zł

1. Wiertarko-wkrętarka udarowa z osprzętem AEG BSB18CBLLE LI-252X pojawi się w koszyku jako niespodzianka po dodaniu do koszyka wybranych produktów (§ 4.2) o wartości minimum 2000zł brutto. Należy wybrać produkt promocyjny, aby został on dołączony do zamówienia.

2. Jedno zamówienie spełniające warunki promocji § 4. uprawnia do zakupu jednej wiertarko-wkrętarka udarowa w zestawie z osprzętem BSB18CBLLE LI-252X AEG 4935464411 w promocyjnej cenie 299zł brutto.

3. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od zawartej na odległość umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego odstąpienie wywołuje skutek w stosunku do wszystkich produktów z zamówienia, w tym do zwrotu Organizatorowi otrzymanego od niego Prezentu.

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.narzedzia.pl/black-friday-z-aeg-wkretarka-w-super-cenie,f446/.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.