Montaż nowego okna wymaga dużej dokładności. Jedynie prawidłowo zamontowane okno można bez problemu użytkować przez wiele lat. Błędy popełnione na tym etapie mogą skutkować wypaczeniem się okna, trudnym jego otwieraniem i zamykaniem. Urządzeniem, które przyda się w pracy montera jest dalmierz laserowy DLE 50 firmy Bosch.

Najważniejszą rzeczą, niezależnie czy jest to montaż okien z PCW czy drewnianych, jest prawidłowe zwymiarowanie otworu okiennego – to praktycznie połowa montażu. Od dokładności tej pracy zależy późniejsza wygoda użytkowania, funkcjonalność, a także żywotność okien.
Etapy wymiany okien
Wykonywanie otworów
W nowym domu nie ma z tym większego problemu, ponieważ w określonym miejscu nie muruje się pustaków lub cegieł. W starym domu często zachodzi konieczność wykucia dodatkowego otworu lub zmniejszenia/zwiększenia dotychczasowego.
W czym się przyda DLE 50?
Miejsce na otwór okienny jest określone w projekcie, jednak trzeba je jeszcze „przenieść” na rzeczywisty mur. Z reguły służy do tego miara, którą wyznacza się wysokość, szerokość oraz umiejscowienie w ścianie. Znacznie szybciej można to wykonać przy użyciu dalmierza DLE 50, który pozwala na precyzyjne ustalenie tych wymiarów. Urządzenie jednocześnie obliczy powierzchnię przygotowanego otworu, dzięki czemu można od razu skontrolować poprawność prac. Dla wyznaczenia wysokości nowego otworu, szczególnie o dużych wymiarach, często posługuje się sznurkami o jednakowej długości, z zawieszonymi ciężarkami; zamiast nich można użyć DLE 50, który z dokładnością do 1,5 mm zmierzy wymagane odległości

Sprawdzanie wymiarów otworów
To czynność niezbędna, zanim zamówi się okna u dostawcy. Nie zaleca się poleganie wyłącznie na projekcie, trzeba zdjąć rzeczywistą miarę. Otwory mierzy się na wysokość (ze strony lewej i prawej oraz na środku) oraz na szerokość (od góry i dołu oraz na środku). Maksymalne dozwolone tolerancje dla odchylenia od pionu i poziomu wynoszą 1,5 mm/m ale maksymalnie 3 mm, na długości 3 m.W czym się przyda DLE 50?
Te pomiary wykonuje się najczęściej przy użyciu miary i poziomnicy. Jednak w pojedynkę praca ta, zwłaszcza przy większym otworze, może być niewygodna (co wpłynie na dokładność), a nawet niemożliwa do wykonania. Dzięki dalmierzowi pomiary takie można wykonać samemu, mając jednocześnie gwarancję precyzji otrzymanych wyników. Łatwo także zmierzyć obie przekątne, co jest konieczne dla sprawdzenia poprawności wykonania otworu.
Sprawdzenie okien
Po dostarczeniu okien warto również sprawdzić ich wymiary, ponieważ może okazać się, że producent się pomylił i nie wszystkie wielkości będą tak jak w zamówieniu. Gdy odchylenia są zbyt duże, nie warto dopasowywać otworu, a lepiej jest zareklamować okna u dostawcy.
W czym się przyda DLE 50?
Mierzenie wszystkich okien przy użyciu miary zajmuje dużo czasu. Dzięki DLE 50 praca ta przebiegnie szybko, a przede wszystkim dokładnie. Trzeba tylko wyznaczyć krawędź odniesienia i mierzyć.
Ustawienie ościeżnicy
To ważny etap pracy. Ościeżnicę okna ustawia się w otworze okiennym w taki sposób, aby znalazło się:
- w ścianie trójwarstwowej: w płaszczyźnie ocieplenia
- w ścianie dwuwarstwowej: przy zewnętrznej płaszczyźnie muru
- w ścianie jednowarstwowej: w połowie grubości muru
Ościeżnica powinna zostać tak osadzona, aby odległości do muru były z każdej strony jednakowe, przy czym nie mogą być one mniejsze niż 1 cm i większe niż 3 cm. Ościeżnicy drewnianej nie powinno ustawiać się bezpośrednio na murze, tylko na wypoziomowanym progu drewnianym lub listwie podparapetowej. Ustawienie ościeżnicy koryguje się przy użyciu dybli drewnianych, cały czas sprawdzając ustawienie w pionie i w poziomie. W czym się przyda DLE 50?
Pomiar tak niewielkich odległości jak 1 – 3 cm, szczególnie w trudnodostępnym miejscu, jakim jest szczelina między ościeżnicą a murem, może okazać się bardzo trudny. Przydatny okaże się tu DLE 50, którym dzięki ogranicznikowi, można „wydłużyć” urządzenie i zacząć pomiar od wierzchołka ogranicznika.
Montaż ościeżnicy
Po prawidłowym ustawieniu ościeżnicy można przystąpić do jej zamocowania. Można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze w warstwie muru, poprzez kotwy przewiercane przez ościeżnicę (w tych miejscach, w szczelinie między ościeżnicą a murem, powinny znaleźć się drewniane dystanse). Po drugie w warstwie ocieplenia: poprzez kotwy mocowane do ościeżnicy i muru. Do wykonywania otworów w ościeżnicy należy używać przedłużonych wierteł, aby nie uszkodzić wiertarką ramy
W czym się przyda DLE 50?
Przy rozmieszczaniu łączników (kotew mocujących) należy zachować dwie zasady: każdy ramiak powinien być zamocowany na odległość 15-20 cm od narożnika oraz dodatkowe mocowania na długości: w odstępach co 70 cm (maksymalnie 80 cm dla okien drewnianych). Takie pomiary wykonuje się zwykle przy użyciu miary. Jeśli jednak monter posiada DLE 50, który jest urządzeniem bardzo małym i poręcznym, może także przy tej czynności z niego skorzystać. Wystarczy, że przyłoży w odpowiednie miejsce ościeżnicy dalmierz i łatwo wtedy może ustalić wymagany wymiar. Po zamontowaniu ościeżnicy należy sprawdzić jeszcze raz nie tylko jej pion i poziom, ale także obie przekątne. Jeśli są one równe, to jest to gwarancja, że okno zostało prawidłowo zamontowane. W tej czynności również przyda się dalmierz. Dla zapominalskich przydatna okaże się funkcja pamięci, dzięki której nie trzeba zapisywać otrzymywanych pomiarów, wystarczy wprowadzić je do pamięci.

Uszczelnianie
Ostatnią czynnością przy montażu okien jest uszczelnianie połączenie ościeżnicy i muru za pomocą montażowej pianki poliuretanowej. Jej nadmiar się obcina po wyschnięciu. Bardziej nowoczesnym sposobem jest stosowanie systemów taśm montażowych, które składają się z trzech elementów: taśmy zewnętrznej i wewnętrznej oraz taśmy rozprężnej umieszczanej w szczelinie między ościeżnicą a murem

Teraz pozostaje zamontowanie zawiasów i zawieszenie skrzydeł oraz sprawdzenie ich funkcjonowania. Potem, przez 12 godzin od montażu, nie zaleca się otwierania okien. (joter)

Powiązani producenci w sklepie Narzedzia.pl:
* Pola wymagane
Dodaj komentarz