autor: Internet

Badanie ogólnego nastroju i kondycji przedsiębiorstw polskich przez GUS w I kw. br dowiodło, iż gospodarka polska nadal pogrążona jest w kryzysie gospodarczym.

Comiesięczne badanie ogólnego klimatu koniunktury jest rzetelnym sprawdzianem, jak kondycję gospodarki oceniają najbardziej zainteresowani, czyli sami przedsiębiorcy.
Całe badanie prowadzone jest na następujących próbach:
- przemysł - 3500 przedsiębiorstw, co stanowi 21 proc. ogółu;
- budownictwo - 3300 (czyli 39 proc.);
- handel - 5000 (3 proc. całej branży).
Ze wstępnej statystyki za pierwszy kwartał br wynika, iż przedsiębiorcy negatywnie okreslają sytuację na polskim rynku. Ograniczenie popytu oraz kłopoty z terminowym regulowaniem zobowiązań powodują, iż wyniki wielu firm są znacznie gorsze od tych z roku ubiegłego.
Wśród badanych przedsiębiorstw 22 proc. oceniło koniunkturę pozytywnie, 25 proc. negatywnie, natomiast tradycyjnie najwięcej (53 proc.) uznało, że ich sytuacja nie uległa zmianie.
Niewielka poprawa w stosunku do lutego nie zmieniła faktu, że marcowe nastroje budowlanych i handlowców sa nadal negatywne. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie osiągnął minus 10 pkt. Portfel zamówień na najbliższe trzy miesiące postrzegany był w tym sektorze pesymistycznie. Podobnie oceniał swoją sytuację handel detaliczny, w którym zanotowano minus 13 pkt. Tradycyjnie zróżnicowana pozostawała sytuacja w poszczególnych klasach wielkości - podmioty zatrudniające 250 i więcej osób (czyli hipermarkety) widziały swoje perspektywy w jasnych barwach, natomiast przyszłość handlowej drobnicy (czyli placówek - do 9 pracujących) była bardzo niepewna.
Dodaj komentarz
* Pola wymagane