autor: Redakcja www.narzedzia.pl

Targi Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych - Nowa technologia biznesu 7 specjalistycznych salonów branżowych organizowanych przez profesjonalistów dla profesjonalistów
Nowoczesne technologie stanowią siłę napędową gospodarki oraz niezbędny warunek wzrostu produktywności i rozwoju przemysłu. Od umiejętności generowania i absorbowania innowacyjnych rozwiązań zależy zdolność przedsiębiorstw do konkurowania (czytaj: przetrwania) na międzynarodowych rynkach. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej presja w tym względzie stała się jeszcze bardziej odczuwalna. Jednym z najskuteczniejszych katalizatorów procesu unowocześniania polskiego przemysłu są Targi Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych. Celem tego wydarzenia jest promocja innowacyjnych technologii oraz stworzenie platformy bezpośredniego spotkania specjalistów, przedstawicieli przemysłu i nauki stosowanej, wymiany wiedzy i doświadczeń.
Najnowsze technologie, maszyny, materiały i narzędzia prezentowane będą w ramach 7 specjalistycznych salonów, których tematyka wzajemnie się uzupełnia:
ENERGIA
Salon Energetyki i Gazownictwa
Energetyka

- Wytwarzanie energii elektrycznej
cieplnej
- Przesył, dystrybucja i rozdział energii
elektrycznej i cieplnej
Gazownictwo
- Poszukiwanie i wydobycie gazu
- Przesył, rozdział i dystrybucja gazu
Elektrotechnika i elektronika
przemysłowa

Pompy, armatura przemysłowa,
napędy, sprężone powietrze
strona : www.energia.mtp.pl
e-mail: [email protected]
tel. (0-61) 869 21 64
fax (0-61) 869 29 54

METALFORUM
Salon Metalurgii, Hutnictwa i
Odlewnictwa

- Maszyny i urządzenia dla metalurgii i
hutnictwa
- Druty, rury, pręty, blachy
- Odlewy
- Konstrukcje i profile
- Wyroby kute
- Recykling
strona : www.metalforum.mtp.pl
e-mail: [email protected]
tel. (0-61) 869 21 64
fax (0-61) 869 29 54

TRANSPORTA
Salon Transportu i Spedycji

- Pojazdy i systemy dla obsługi przesyłek
- Urządzenia transportu bliskiego
- Wózki przemysłowe
- Dźwigi przejezdne i montowane na
pojazdach
- Transport poziomy i pionowy
- Systemy ważenia i kodowania
- Stanowiska załadunkowe i rozładunkowe
- Zabezpieczenia ładunków w transporcie
strona : www.transporta.mtp.pl
e-mail: [email protected]
tel. (0-61) 869 21 65
fax (0-61) 869 29 54

MACH-TOOL
Salon Obrabiarek i Narzędzi

- Obrabiarki do obróbki skrawaniem metali
- Maszyny do obróbki plastycznej
- Walcownictwo
- Spawalnictwo
- Narzędzia
- Warsztatowe środki miernicze
- Maszyny i urządzenia montażowe
- Manipulatory i roboty przemysłowe
- Zespoły i elementy do przenoszenia
napędu w maszynach
- Maszyny specjalistyczne
strona : www.machtool.mtp.pl
e-mail: [email protected]
tel. (0-61) 869 25 54
fax (0-61) 869 29 52

NAUKA DLA GOSPODARKI

Misją salonu Nauka dla Gospodarki jest
przybliżenie wyników badań naukowych do
praktyki gospodarczej oraz promocja
szeroko rozumianej innowacyjności. W
ramach ekspozycji salonu prezentowane
będą produkty, technologie, rozwiązania i
usługi (badania, opracowania, analizy)
wpisujące się w profil tematyczny Targów
Technologii Przemysłowych i Dóbr
Inwestycyjnych.
Uczestnicy:
- jednostki badawcze (uczelnie, instytuty,
ośrodki badawczo-rozwojowe)
- krajowe i międzynarodowe instytucje
pośredniczące w procesie transferu
technologii
strona : www.nauka.mtp.pl
e-mail: [email protected]
tel. (0-61) 869 21 61
fax (0-61) 869 29 54

SURFEX
Salon Technologii Obróbki Powierzchni

- Oczyszczanie i przygotowanie powierzchni
- Cieplna i cieplno-chemiczna obróbka
powierzchniowa
- Nanoszenie powłok galwanicznych
- Lakierowanie i emaliowanie
- Nanoszenie warstw z tworzyw sztucznych i
gumy
- Urządzenia pomiarowe, kontrolne i
aparatura badawcza
- Ochrona środowiska
- Usługi
strona : www.surfex.mtp.pl
e-mail: [email protected]
tel. (0-61) 869 21 65
fax (0-61) 869 29 54

MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARCZE
Forum promocji międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Prezentacja ofert firm i instytucji wspierających transgraniczną działalność handlową i
inwestycyjną.
- promocja gospodarcza krajów, regionów i specjalnych stref ekonomicznych
- międzynarodowe pośrednictwo inwestycyjne i handlowe
- doradztwo gospodarcze
- finanse, ubezpieczenia w międzynarodowym obrocie gospodarczym
strona : www.mfg.mtp.pl
e-mail: [email protected]
tel. (0-61) 869 21 61
fax (0-61) 869 29 54

II MIĘDZYNARODOWE FORUM OFFSETOWE

Celem Forum jest umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie realizacji offsetu oraz
nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy aktualnymi lub potencjalnymi offsetodawcami a obecnymi lub przyszłymi odbiorcami zadań offsetowych
- sympozjum
- giełda ofert offsetowych - zaaranżowane spotkania firm zainteresowanych uczestnictwem w offsecie z offsetodawcami
- ekspozycja - prezentacje ofert potencjalnych offsetobiorców na stoiskach
strona : www.offset.mtp.pl
e-mail: [email protected]
tel. (0-61) 869 21 61
fax (0-61) 869 29 54

ORGANIZATOR :
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

60-734 Poznań, Polska
ul. Głogowska 14
tel. (061) 869-25-92

Dodaj komentarz
* Pola wymagane