Sielsko anielsko! Czyli jak wyczarować mały raj na balkonie, tarasie lub w ogrodzie i stworzyć miejsce, zapewniające błogi spokój i relaks. Dlaczego warto wziąć udział w konkursie? Na zwycięzców czekają innowacyjne i wszechstronne narzędzia marki Dremel, które pozwolą wyczarować jeszcze więcej oryginalnych pomysłów i poszaleć realizując ciekawe projekty!

Kup w Narzedzia.pl
Urządzenie wielofunkcyjne z akcesoriami Dremel 3000-15
dostępne
4 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
258,99
Grawerka Engraver Dremel F0130290JM
dostępne
1 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
184,49

KONKURS NA ORYGINALNĄ ARANŻACJĘ ZIELONEGO KĄCIKA NA BALKONIE, TARASIE CZY W OGRÓDKU „SIELSKO ANIELSKO". KONKURS TRWA DO 31 MAJA 2015.

Zadanie konkursowe  polega na samodzielnym stworzeniu kącika do wypoczynku na balkonie, tarasie czy w ogródku i przesłanie krótkiego opisu ze zdjęciem efektu końcowego.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

a)      krótki opis wykonania,

b)      zdjęcia z postępów w pracy,

c)       zdjęcia efektu końcowego.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać do końca maja 2015 na adres [email protected] w tytule maila podając hasło: „Sielsko anielsko!". Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia konkursu, na wskazany przez niego w trakcie konkursu adres e-mail.

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą  „Sielsko anielsko” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest ROTOPINO.PL S.A. Towarowa 36, 85-745 Bydgoszcz we współpracy z firmą Bosch.

3. Fundatorem nagrody jest firma Robert Bosch Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.narzedzia.pl, w dniach od 1 kwietnia do 31 maja 2015.

 

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) nie jest pracownikiem ROTOPINO.PL S.A.

c) wyraża zgodę na upublicznienie swojego projektu przez Organizatora (umieszczenie projektu wraz ze zdjęciami na stronie narzedzia.pl oraz na firmowym facebook'u).

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 

§ 3

NAGRODA

 

1. Nagrodami w Konkursie są:

a)      I miejsce – Dremel 3000 (F0133000JF)

b)      II miejsce – Dremel 3000 (F0133000JC)

c)      III miejsce – Engraver hobby Dremel (F0130290JM)

2. Nagrodę w Konkursie mogą zdobyć uczestnicy, którzy: w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2015r.  opiszą swój oryginalny pomysł na aranżację kącika wypoczynkowego na balkonie, tarasie, na działce lub w przydomowym ogrodzie. Wystarczy krótki opis i zdjęcie efektu końcowego.

3. Zgłoszenia konkursowe należy wysyłać na adres: [email protected], wpisując temat: „Sielkso anielsko”.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje specjalną komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadku prawa do nagrody.

7. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialna będzie firma ROTOPINO.PL S.A. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.

2. Przystępując do Konkursu uczestnik jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin i wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz upublicznienie i moderowanie artykułu konkursowego na portalach Rotopino.pl S.A. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.narzedzia.pl.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Uwaga! Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można sprawdzić na stronie internetowej www.narzedzia.pl pod wskazanym linkiem - sprawdź!

Powiązani producenci w sklepie Narzedzia.pl:
Dodaj komentarz
* Pola wymagane