autor: Redakcja www.narzedzia.pl

Zgodnie z nową regulacją do wykonywania zawodu rzemieślniczego potrzebny będzie odpowiedni dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje. Według Konfederacji Pracodawców Polskich wprowadzanie dodatkowych regulacji w tym zakresie będzie zbędną biurokracją i kosztem, który spowoduje wzrost cen usług.

Wg KPP reguły wolnego rynku oraz silna konkurencja w wystarczającym zakresie wymuszają stałe podnoszenie jakości pracy wykonywanej przez rzemieślników.
Uzyskanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje będzie wiązało się z koniecznością zdania egzaminu, za który będzie musiał zapłacić sam zainteresowany – przedsiębiorca. Dodatkowo dziwi nas fakt, że obarczono rzemieślników (przedsiębiorców), pomimo wysokich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, dodatkowym obciążeniem. Czy nie jest to skok na kasę? Nowa regulacja może dotyczyć blisko 100 tys. osób.
Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich jest to element ograniczający wolność gospodarczą. Trudno znaleźć uzasadnienie dla wprowadzania takich regulacji. Nieznane nam są żadne dane, które potwierdzałyby powszechną niską jakość usług rzemieślniczych oferowanych obecnie. Nie mamy również niepokojących sygnałów ze strony przedsiębiorców korzystających z usług rzemieślników wskazujących na potrzebę większej kontroli i nadzoru.
Wg KPP to rynek, a nie dodatkowe egzaminy powinien weryfikować jakość usług rzemieślniczych. W opinii KPP prawo powinno w jak najmniejszym stopniu ingerować w gospodarkę i to tylko wówczas gdy procesy wolnorynkowe zawodzą. W tym przypadku taka sytuacja nie występuje, a więc nie ma uzasadnienia dla wprowadzania dodatkowych regulacji.
Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje blisko 6000 firm, zatrudniających przeszło 2 mln pracowników. 82 proc. z nich to firmy prywatne. Konfederacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie. Prezydentem KPP jest Andrzej Malinowski, który jest także I wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Publicznych CEEP.
Nowa siedziba KPP – ul. Brukselska 7, 03-973 Warszawa, www.kpp.org.pl.
Źródło: KPP
Dodaj komentarz
* Pola wymagane