autor: www.bosch.pl

Na całym świecie sprzedano w ubiegłym roku 95 milionów sztuk elektronarzędzi o wartości 13 miliardów marek. Najlepiej rozwijającym się rynkiem była Ameryka Północna. Firma Bosch-Elektronarzędzia osiągnęła na świecie 5% przyrost obrotów. Aż 84% obrotu pochodziło spoza granic Niemiec. W Polsce sprzedano w ubiegłym roku 384 tysiące sztuk elektronarzędzi grupy Bosch (Bosch, Skil, Dremel).

Kup w Narzedzia.pl
1 322,49

Światowy rynek elektronarzędzi w 1999 roku

Światowy rynek elektronarzędzi odnotował w roku 1999 wzrost ilościowy w wysokości 3% oraz wzrost wartościowy w wysokości 4%. Przyrost ten był spowodowany dalszym, pozytywnym rozwojem rynku północnoamerykańskiego oraz ożywieniem popytu w Azji. W sumie na całym świecie sprzedano w ubiegłym roku 95 milionów sztuk elektronarzędzi o wartości 13 miliardów marek.

Na skutek dużego popytu w USA oraz wysokiego kursu dolara, Ameryka Północna stała się w 1999 roku największym rynkiem elektronarzędzi i po raz pierwszy wyprzedziła Europę. Dzięki realnej stopie wzrostu wynoszącej 6% chłonność rynku wyniosła tu 5,4 miliarda marek. Stabilna koniunktura w budownictwie i coraz intensywniejszy proces koncentracji wielkich sieci marketów budowlanych, w połączeniu z otwarciem nowych filii, stały się znaczącym bodźcem dla rynku północnoamerykańskiego.

Rynki azjatyckie, po drastycznym załamaniu w 1998 roku, odnotowały realny wzrost o 6%; stopy wzrostu były jednak zróżnicowane w poszczególnych krajach. Ożywienie popytu miało miejsce w Azji Południowo-Wschodniej, przede wszystkim zaś w Korei Południowej. W Chinach wzrost był nieznaczny. Natomiast Japonia, największy z azjatyckich rynków, odnotowała wyraźną recesję.
Ameryka Południowa i Środkowa oraz Afryka znalazły się, ze względu na warunki koniunkturalne, w tendencji spadkowej. Australia i Oceania odnotowały realny przyrost w wysokości 5%.

W Europie popyt na elektronarzędzia przeżywał stagnację, utrzymując się na poziomie z roku poprzedniego. Chłonność rynku wyniosła tutaj około 4,8 miliarda marek. Podczas gdy większość zachodnioeuropejskich rynków odnotowała lekki wzrost, rynek niemiecki zmalał. Do takiego rozwoju wydarzeń przyczyniły się: utrzymująca się od 1995 niesprzyjająca koniunktura w budownictwie i zwiększona podaż produktów bezmarkowych w dolnym segmencie cenowym. Również w Europie Wschodniej, na skutek kryzysu gospodarczego w Rosji, chłonność rynku uległa zmniejszeniu.

Rozwój rynku w Niemczech już piąty rok z rzędu nie przyniósł zadowalających wyników. Wprawdzie rynek wzrósł ilościowo o 2% do ponad 10 milionów sztuk elektronarzędzi, jednak wartościowo popyt zmniejszył się o 3%, do 1,3 miliarda marek.

W ujęciu długofalowym przeciętna stopa wzrostu na rynku elektronarzędzi wyniosła 4% rocznie. Firma Bosch zakłada, że taka tendencja utrzymywać się będzie również w nowym tysiącleciu. W roku bieżącym koncern liczy na utrzymującą się korzystną koniunkturę w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, ożywienie popytu w Niemczech, Europie Wschodniej i na Dalekim Wschodzie. Wzrost w skali ogólnoświatowej wyniesie prawdopodobnie ok. 4%.

Bosch - Elektronarzędzia na świecie

Dział branżowy Elektronarzędzi firmy Robert Bosch GmbH w ubiegłym roku ponownie zwiększył światowe obroty do 4,4 miliardów marek, co odpowiada wzrostowi w wysokości 5%. Udział zagranicy w obrocie wyniósł 84% (1998: 82%). Do grupy Bosch należą elektronarzędzia i osprzęt marki: Bosch, Skil, Dremel, Hawera, Atco, Qualcast.
Do zwiększenia popytu na elektronarzędzia przyczyniają się nowe produkty wprowadzane na rynek. Firma Bosch co roku oferuje szereg nowości, wśród nich produkty całkowicie innowacyjne, zmodernizowane oraz te, które wypełniają luki w programie. W ciągu ubiegłych lat wprowadzano rocznie przeciętnie ok. 50 nowości. W roku 2000 Bosch zaprezentuje targach "Eisenwarenmesse", odbywających się w dniach 12-15 marca w Kolonii, 51 nowych urządzeń. Większość z tych elektronarzędzi w tym roku pojawi się również na rynku polskim.

Bosch - Elektronarzędzia w Polsce

Polska należy do najlepiej rozwijających się rynków sprzedaży elektronarzędzi. Równie wysoko jest oceniane w koncernie Bosch znaczenie polskiego oddziału, zajmującego po roku 1999 siódme miejsce pod względem wielkości sprzedaży w Europie. Mimo zahamowania dynamicznego tempa wzrostu gospodarczego w naszym kraju, w pierwszym półroczu 1999 polski oddział firmy Bosch-

Elektronarzędzia tylko nieznacznie obniżył swoją sprzedaż w ujęciu wartościowym w stosunku do planów, osiągając przyrost znacznie powyżej poziomu produkcji budowlano-montażowej. W roku 1999 przekroczono w Polsce o 4 tysiące plan sprzedaży wyrażony w sztukach i osiągnięto 384 tysiące sztuk sprzedanych elektronarzędzi grupy Bosch, co oznacza przyrost sprzedaży wyrażony w sztukach o 24% (do grupy Bosch należą dystrybuowane w Polsce marki Bosch, Skil, Dremel). Bosch jest liderem na polskim rynku elektronarzędzi, z udziałem rynkowym 34% (Bosch) i 4% (Skil) - na podst. źródeł własnych firmy Bosch.

Powiodło się działanie mające na celu rozszerzenie dystrybucji elektronarzędzi Skil do 200 punktów sprzedaży. Od stycznia ubiegłego roku do Polski, jako pierwszego kraju w Europie Środkowo-Wschodniej, zostało wprowadzone do sprzedaży mikronarzędzie marki Dremel. Sprzedaż tego nowego na rynku produktu wymagała zbudowania sieci dystrybucji oraz zapoznania polskiego konsumenta z marką i samym produktem. W tym celu przeprowadzono w grudniu 1999 telewizyjną kampanię reklamową. Sprzedaż Dremela pomiędzy styczniem'99 a październikiem'99 wyniosła 60% obrotu całego roku, natomiast w okresie listopad-grudzień (w trakcie kampanii reklamowej) aż 40%.

Do najnowszych działań firmy Bosch-Elektronarzędzia w Polsce można zaliczyć rozpoczęcie od września 1999 współpracy ze szkołami budowlanymi i stolarskimi. Programem, który zawiera m.in. szkolenia dla nauczycieli oraz uczniów, pokazy elektronarzędzi i osprzętu, periodyk dla szkół, konkursy, zostało objętych ponad 150 szkół na terenie całego kraju.
Plany grupy Bosch-Elektronarzędzia w Polsce na rok 2000 zakładają przekroczenie granicy 470 tys. sztuk sprzedanych elektronarzędzi oraz dalszy wzrost udziału w rynku elektronarzędzi w Polsce.

W celu skrócenia czasu napraw wszystkich elektronarzędzi trafiających do serwisu centralnego do 24 godzin (aktualnie 50% napraw jest realizowanych w czasie 24 godz., natomiast pozostałe 50% w czasie nie przekraczającym 48 godz.) na koniec tego roku planowana jest na przeprowadzka serwisu centralnego do nowych, większych pomieszczeń.
W kwietniu bieżącego roku zostaną również uruchomione polskie strony WWW, następnie opcja extranetu dla partnerów handlowych.

Dla klientów ostatecznych 1 marca ruszyła infolinia 0 801 100 900, za pośrednictwem której użytkownicy elektronarzędzi mogą otrzymać natychmiastową poradę techniczną.

Inicjatywą podejmowaną co roku przez Bosch-Elektronarzędzia w Polsce jest ogólnopolski konkurs dla firm budowlanych "Platynowe Wiertło", wspierający nowoczesne i ekologiczne budownictwo w Polsce. Na tegorocznych targach Budma w Poznaniu rozpoczęto już jego piątą edycję.

Powiązani producenci w sklepie Narzedzia.pl:
Dodaj komentarz
* Pola wymagane