Niebezpieczne pyły. Osoby przebywające w zapylonym otoczeniu, oraz użytkownicy elektronarzędzi, które powodują powstawanie pyłów, powinni zwrócić szczególną uwagę na ochronę zdrowia! Obróbka kamienia. Mur, zaprawa, beton, jastrych, tynk itp. zawierają pyły, które w postaci drobinek piasku (dwutlenku krzemu) mogą dostać się do płuc. Tego rodzaju pyły klasyfikowane są jako niebezpieczne dla zdrowia.

Rak płuc, wywołany działaniem dwutlenku krzemu, stanowi poważne zagrożenie zdrowia i jest klasyfikowany jako choroba zawodowa. We własnym interesie powinni Państwo zadbać o czystość powietrza w sytuacjach, gdy powstawanie niebezpiecznych pyłów zawierających kwarc jest nieuniknione (obróbka kamienia, betonu, jastrychu, tynku, ...). Rozwiązaniem problemu jest praca z zastosowaniem sprawdzonego i skutecznego systemu odsysania pyłów, czyli odkurzacza przemysłowego. Także pyły nie zawierające kwarcu, bądź ubogie w kwarc, nie są obojętne dla zdrowia.

Przekroczenie dopuszczalnych zawartości pyłów w powietrzu powoduje choroby układu oddechowego. W odniesieniu do różnych rodzajów materiału i pyłu, należy przestrzegać wartości MAK (MAK=Maximale - Arbeitsplatz - Konzentration). Wartości graniczne podawane są przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy. Odkurzacze przemysłowe PROTOOL nadają
się do odsysania pyłów klasy L, M i H. Spełniają normę EN 60335/IEC 335 i noszą znak jakości. Skuteczne odsysanie pyłów służy nie tylko Państwa zdrowiu. Praca z systemem odsysania oznacza ponadto:
- większe bezpieczeństwo pracy dzięki lepszej widoczności
- dłuższą żywotność elektronarzędzi (szlifierek, wiertarek itd.)
- mniejsze obciążenie pyłem silników i układów łożyskowych
- oszczędność czasu poprzez szybszy postęp pracy
- mniejszy nakład pracy potrzebnej na uporządkowanie stanowiska pracy

VCP 260 E-L, VCP 450 E-L
Specjalista do pyłów o wartościach MAK > 1 mg/m3.
VCP 260 E-M, VCP 450 E-M
Specjaliści do odsysania pyłów o wartościach MAK > 0,1 mg/m3.
Do odsysania pyłów pochodzenia mineralnego. Do odsysania pyłów drewnianych, także dębiny i buczyny.
VCP 260 E-H
Specjalista do odsysania pyłów o wartościach MAK (także ≤ 0,1 mg/m3). Do odsysania pyływ rakotwórczych oraz pyłów zawierających czynniki chorobotwórcze.

Rodzaj pyłu
Maksymalny współczynnik przepuszczalności
Konieczny worek filtrujący
Całkowite usuwanie pyłu
Max obciążenie powierzchni filtrującej (m³*m³*h-1)
Prędkość wydmuchu (m/s)
Zabezpieczenieprzed wydostaniem się zanieczyszczeń
- pył o wart. MAK

* Pola wymagane
Dodaj komentarz