Nowelizacja ustawy o rzemiośle, wprowadzająca obowiązek posiadania przez rzemieślników certyfikatów, nie wejdzie w życie. Sejm potwierdził uchwałę Senatu, który zdecydował o jej odrzuceniu i skorygował decyzję Izby Wyższej.

”To racjonalna i zgodna z interesami firm i gospodarki decyzja. Byliśmy przeciwnikami tej regulacji. Naruszała ona zasady swobody działalności gospodarczej i wolnej konkurencji, zapisane w konstytucji i w prawie europejskim. Mogła przynieść negatywne skutki dla rynku pracy i usług” – uważa Andrzej Malinowski Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich.
Zgodnie z nową regulacją, odrzuconą dzisiaj przez Sejm, do wykonywania zawodu rzemieślniczego potrzebny byłby odpowiedni dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje. Konfederacja Pracodawców Polskich uważała wprowadzanie dodatkowych regulacji w tym zakresie za zbędną biurokracją i koszt, który spowoduje wzrost cen usług.
„Trudno było znaleźć uzasadnienie dla wprowadzania takich regulacji. Nieznane nam są żadne dane, które potwierdzałyby powszechną niską jakość usług rzemieślniczych oferowanych obecnie. Nie mamy również niepokojących sygnałów ze strony przedsiębiorców korzystających z usług rzemieślników wskazujących na potrzebę większej kontroli i nadzoru.” – podkreśla Prezydent KPP i dodaje: „Naszym zdaniem to rynek, a nie dodatkowe egzaminy, powinien weryfikować jakość usług rzemieślniczych. Prawo powinno w jak najmniejszym stopniu ingerować w gospodarkę i to tylko wówczas, gdy procesy wolnorynkowe zawodzą. W tym przypadku taka sytuacja nie występowała, a więc nie było uzasadnienia dla wprowadzania dodatkowych regulacji i dobrze się stało, że Wysoka Izba dokonała racjonalnego wyboru”.
Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje blisko 6000 firm, zatrudniających przeszło 2 mln pracowników. 82 proc. z nich to firmy prywatne. Konfederacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie. Prezydentem KPP jest Andrzej Malinowski, który jest także I wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Publicznych CEEP.

* Pola wymagane
Dodaj komentarz