Lubisz sam aranżować przestrzeń wokół siebie? Zapraszamy do udziału w naszym konkursie.

KONKURS NA ORYGINALNĄ ARANŻACJĘ ZIELONEGO KĄCIKA NA BALKONIE, TARASIE CZY W OGRÓDKU „NIE ZIELENIEJ Z ZAZDROŚCI". KONKURS TRWA DO 31 SIERPNIA 2014.

Zadanie konkursowe  polega na stworzeniu zielonego kącika na balkonie, tarasie czy w ogródku i przesłanie krótkiego opisu ze zdjęciem efektu końcowego.
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

  • krótki opis,
  • odpowiedź na pytanie: "Jakie narzędzie Boscha zielonego użyliście lub użylibyście przy pracy nad projektem?",
  • zdjęcia efektu końcowego.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać do końca sierpnia 2014 na adres [email protected] w tytule maila podając hasło: „Nie zieleniej!". Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia konkursu, na wskazany przez niego w trakcie konkursu adres e-mail.

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą  „Nie zieleniej z zazdrości” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest ROTOPINO.PL S.A. Towarowa 36, 85-745 Bydgoszcz we współpracy z firmą Bosch.
3. Fundatorem nagrody jest firma Robert Bosch Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.narzedzia.pl, w dniach od 4 lipca do 31 sierpnia 2014.


§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem ROTOPINO.PL S.A.

c) wyraża zgodę na upublicznienie swojego projektu przez Organizatora (umieszczenie projektu wraz ze zdjęciami na stronie narzędzia.pl oraz na firmowym facebook'u).

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.


§ 3
NAGRODA


1. Nagrodami w Konkursie są:

a)      I miejsce - wyrzynarka Bosch PST 650,

b)      Wyróżnienia – 10 plecaków Bosch.

2. Nagrodę w Konkursie mogą zdobyć uczestnicy, którzy: w okresie od 4 lipca do 31 sierpnia 2014 r. opiszą swój oryginalny pomysł na aranżację zielonego kącika na balkonie, tarasie, na działce lub w przydomowym ogrodzie. Wystarczy krótki opis i zdjęcie efektu końcowego.

3. Zgłoszenia konkursowe należy wysyłać na adres: , wpisując temat: „Nie zieleniej!”.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje specjalną komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadku prawa do nagrody. 
7. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialna będzie firma ROTOPINO.PL S.A. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz


§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU


1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród. 
2. Przystępując do Konkursu uczestnik jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin i wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz upublicznienie i moderowanie artykułu konkursowego na portalach Rotopino.pl S.A. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.narzedzia.pl.

Uwaga! Szczegółowe informacje dotyczące nagród konkursowych można sprawdzić na stronie internetowej www.narzedzia.pl.

Zapraszamy do udziału w konkursie!


Uwaga! Szczegółowe informacje dotyczące nagród konkursowych można sprawdzić na stronie internetowej www.narzedzia.pl pod wskazanymi linkami.
Nagroda nr 1 (miejsce I) - wyrzynarka Bosch PST 650
Sprawdź: http://www.narzedzia.pl/wyrzynarka-bosch-pst-650,40124.html

Nagrody pocieszenia (10 wyróżnień): plecak z logo Bosch
Sprawdź: http://www.narzedzia.pl/plecak-bosch,40476.htmlPowiązani producenci w sklepie Narzedzia.pl:
Dodaj komentarz
* Pola wymagane