Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV, wraz z odbywającymi się równolegle 4-mi Międzynarodowymi Targami Obrabiarek i Maszyn do Obróbki Plastycznej IMT, potwierdziły swoją znaczącą pozycję wśród branżowych wydarzeń targowych, jakie odbywają się na terenie Europy Środkowej i Wschodniej.

Kup w Narzedzia.pl
17


Wszystkie pawilony, a także i otwarta powierzchnia wystawiennicza zostały zajęte do ostatniego miejsca, wśród 100000 zwiedzających Targi zdecydowanie przeważali profesjonaliści: menadżerowie i wyższa kadra zarządzająca.


Zawarto dużo kontraktów. Przykładem może być brneńska spółka Ekol, która podpisała kontrakt wart sto milionów koron na dostarczenie turbiny parowej dla rumuńskiej elektrowni w Temesvar, inny przykład: producent pił Pilous TMJ sprzedał swoim klientom produkty na kwotę ponad 2 milionów koron czeskich. VÍTKOVICE a.s. podpisały kontrakt na prawie 170 mln CZK.
Dominującą branżą na Targach były obrabiarki i formierki. Wiodący temat tegorocznej edycji stanowiła automatyzacja, prezentowana w ramach organizowanego już po raz trzeci projektu AUTOMATIZACE - pomiary, kontrola, regulacja, automatyka.
Można powiedzieć, iż ekspozycja targowa wyraźnie odzwierciedlała sytuację w branżach przemysłowych. Targi odwiedzili m.in. Premier Republiki Czeskiej Stanislav Gross, który dokonał oficjalnego otwarcia imprezy, oraz ministrowie i przedstawiciele rządu Rep.Czeskiej, którzy wzięli udział w towarzyszących Targom konferencjach i spotkaniach z przedsiębiorcami.
Program towarzyszący

Podobnie, jak w roku przed akcesją, dominował tu temat UE. Przygotowano dwa interesujące projekty: Centrum Wspierania Biznesu i Euroforum – Informacyjne Centrum Biznesu w UE. Ponadto odbyło się około czterdziestu specjalistycznych konferencji, m.in. Tworzywa sztuczne i kompozyty, FORMA 2004, seminarium dotyczące automatyki, kongres MATAR, Dzień Rosyjskiego Biznesu, Dzień Słowacki itp.
W tradycyjnym konkursie na najlepszą wystawę, Złotym Medalem nagrodzono piętnaście ekspozycji, tj. dziewięciu wystawców MSV i sześciu IMT. Trzynaście firm zostało nominowanych do nagrody w nowym AURA Competition 2004 - efektywny udział w targach.
Zwiedzający zagraniczni

Przybyli z prawie 60 krajów, ich liczba stanowiła ponad dziesięć procent ogólnej liczby zwiedzających. W porównaniu z rokiem 2003 wzrosła znacznie liczba gości zwiedzających z krajów Europy Zachodniej ( na przykład Danii, Finlandii, Włoch, Luksemburga, Hiszpanii i Szwecji ), ale też i z odleglejszych państw ( na przykład Kanady, Australii i Chin). Trzy razy więcej zwiedzających niż w roku poprzednim przyjechało z Litwy. Wyższa jest również liczba zwiedzających z Chorwacji, Łotwy, Niemiec, Austrii, Rumunii, Rosji, Grecji i Ukrainy. Po raz pierwszy gośćmi targów byli Argentyńczycy, Brazylijczycy, Koreańczycy, biznesmeni z Maroka, Meksyku i Portugalii.

Wstępne dane statystyczne 2004*

Liczba wystawców

2250

Liczba krajów

33

Zajęta powierzchnia wystawiennicza

70 000

Liczba zwiedzających, którzy wykupili bilet wstępu

około 100 000

Akredytowani dziennikarze
521
*Powyższe statystyczne dane targowe są wstępne –dane po audycie będą opublikowane w raporcie końcowym MSV/ ITM 2004 (październik 2004).
Prezentacja banku czesko-rosyjskiego
Swego rodzaju premierą był udział w Targach tzw. Pierwszego Czesko-Rosyjskiego Banku (PČRB). Jego znaczenie dla handlowej wymiany z Rosją podkreślał nie tylko Milan Urban, Minister Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, ale również Ambasador Federacji Rosyjskiej w Czechach, A. Fedotov. Stoisko PČRB odwiedziło ponad 200 reprezentantów firm i organizacji, głównie z Republiki Czeskiej, Słowacji i Rosji, ale też z Polski, Ukrainy, Białorusi, Włoch i innych.
O zwiedzających
Goście w głównej mierze byli zainteresowani nowościami i trendami. Mniej więcej połowę zwiedzających stanowili menadżerowie-decydujący o zakupy czy inwestycjach w swoich firmach. Już teraz ponad 80 % gości było zdecydowanych na udział w wystawie również w 2005 roku. Większość nich jest zdania, że znaczenie Targów MSV/IMT wzrośnie w nadchodzących latach. 95 % zwiedzających poleciłoby odwiedzenie imprezy swoim partnerom biznesowym.
Jeśli chodzi o zainteresowanie poszczególnymi branżami, największym cieszyły się: elektronika, automatyzacja i przyrządy pomiarowe (25.8 %) oraz materiały i komponenty dla inżynierii (24.8 %).
O wystawcach

90 % wystawców deklarowało, iż udało się im osiągnąć założone cele wystąpienia. Jak wynika z opinii, wystawcy byli usatysfakcjonowani strukturą gości zwiedzających. 63 % z nich jest zadowolonych z nawiązanych kontaktów, dla ponad 50% respondentów Targi były doskonałą okazją, aby sfinalizować kontrakty. Dla 64% wystawców Targi były idealnym źródłem informacji marketingowej.
Powyższe informacje są wstępne. Końcowy raport zostanie opublikowany przez Veletrhy Brno a.s., gdy wszystkie dane statystyczne zostaną sprawdzone . Dane statystyczne są sporządzane zgodnie z zasadami UFI (Union des Foires Internationales- Paris).

Galeria zdjęć z Międzynarodowych Targów Maszynowych MSV :

 
 
 
 
 
 

Dodaj komentarz
* Pola wymagane