Wizjoner – przestrzenie wewnątrz i na zewnątrz. Przy zastosowaniu tej technologii można bez dodatkowych pomocy zmierzyć odległości do 100, a z użyciem tarczki nawet do 200 metrów!

Wizjoner – przestrzenie wewnątrz i na zewnątrz

Dalmierz laserowy połączony z cyfrowym celownikiem i czujnikiem pochylenia – powody dla których Leica DISTOTM A8 nazywamy nowością na skalę światową. Urządzenie mierzy zarówno pomieszczenia zamknięte jak i przestrzenie otwarte, przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć techniki:
– Pomiary do 200 m
– Technologia Power Range TechnologyTM
– Trójstopniowy cyfrowy celownik
– Zintegrowany czujnik pochylenia
– Pomiary pośrednie – gdy cel nie jest widoczny

Z krzyżem kresek o 16 stopniach szarości bezpośrednio na cel
Podczas pomiarów długich odległości nieoceniony staje się celownik, za pomocą którego łatwo zlokalizujemy każdy punkt. Używając celownika o trzykrotnym powiększeniu w prosty sposób zwizualizujemy określone miejsce pomagając sobie dodatkowo krzyżem kresek. Jasność monochromatycznego ekranu można regulować ręcznie w skali dziewięciostopniowej co zapewnia zachowanie optymalnego kontrastu: cecha idealna podczas słonecznych dni!
Łatwa i przyjazna obsługa dzięki intuicyjnemu zestawowi symboli
- Wbudowana krotność powiększenia
- Krzyż kresek
- Przedstawione kroki jasności od 1 do 9
Optymalny wymiar ekranu

 

Leica DistotM A8

Tak osiągniecie zawsze swój cel
Jednostopniowy pomiar pochylenia

Jeśli wiązka lasera nie może dosięgnąć bezpośrednio określonego celu, wówczas poprzez pomiar pochylenia wyznaczymy żądaną odległość poziomą. Jest to rozwiązanie idealne podczas prac prowadzonych na budowach lub przy pomiarach działek w terenie, kiedy to nie jest możliwe bezpośrednie celowanie w płaszczyźnie horyzontalnej z powodu istniejących przeszkód.

Dwustopniowy pomiar pochylenia

Wysokości budynków (płaskie dachy, szklane fasady lub powierzchnie trudno odbijające wiązkę lasera) można wyznaczać za pomocą dwustopniowego pomiaru pochylenia. Najpierw należy nakierować celownik cyfrowy na górny punkt obiektu i wyznaczyć kąt pochylenia. Następnie wycelować wiązkę lasera na dolny punkt i uruchomić pomiar odległości. Urządzenie kolejny raz zmierzy automatycznie nachylenie i na ekranie pojawi się żądana odległość.

Dwustopniowy pomiar pochylenia (wysokość cząstkowa)

Funkcja ta umożliwia wyznaczanie wysokości elementów budowli o trudno odbijających powierzchniach. Jeśli drugi pomiar znajduje się ponad odległością poziomą, wysokość elementu zostanie obliczona automatycznie.

Pomiar pośredni z funkcją „Pitagoras“

Za pomocą dwóch pomiarów wyznaczyć można odległości poziome oraz pionowe. Ważne jest by w trakcie drugiego pomiaru zachowany został kąt prosty co z łatwością zrealizujemy stosując funkcję pomiaru minimum.

Dwustopniowy pomiar z funkcją „Pitagoras“

Podobnie podczas dwustopniowego pomiaru pośredniego z zastosowaniem czujnika pochylenia można dokładnie pomiarzyć dany obiekt – np. budynek. Różnica polega na wykorzystaniu celu odbijającego wiązkę laserową. Za pomocą trzeciego pomiaru urządzenie Leica DISTO™ A8 obliczy następnie wynik. Funkcje takie jak automatyczny pomiar minimum oraz maksimum ułatwią odnalezienie właściwego punktu pomiarowego.

Dwustopniowy pomiar z funkcją „Pitagoras“ (odległość cząstkowa)

Również w tym przypadku, w celu wyznaczenia wysokości obiektu wykorzystywany jest cel odbijający wiązkę lasera. Dwustopniowy pomiar z funkcją „Pitagoras“ znajduje praktyczne zastosowanie podczas wyznaczania wysokości balkonów i okien. Można go przeprowadzać w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej.Dodaj komentarz
* Pola wymagane