KONKURS „W MOIM MAGICZNYM DOMU! – ŚWIĄTECZNE INSPIRACJE” NA WŁASNORĘCZNIE WYKONANĄ OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ. KONKURS TRWA DO 6 STYCZNIA 2015.

Kup w Narzedzia.pl
Pistolet do klejenia Bosch GluePen
dostawa
wysyłka
>12 dni
174,99

Zadanie konkursowe  polega na wykonaniu własnoręcznie ozdoby świątecznej i przesłanie krótkiego opisu ze zdjęciem efektu końcowego.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

    a) krótki opis,

    b) zdjęcia efektu końcowego.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać do 6 stycznia 2015r na adres [email protected] w tytule maila podając hasło: „W moim magicznym domu!". Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia konkursu, na wskazany przez niego w trakcie konkursu adres e-mail.

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą  „W moim magicznym domu!” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest ROTOPINO.PL S.A. Towarowa 36, 85-745 Bydgoszcz we współpracy z firmą Bosch.

3. Fundatorem nagrody jest firma Robert Bosch Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.narzedzia.pl, w dniach od 16 grudnia 2014 do 6 stycznia 2015.

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) nie jest pracownikiem ROTOPINO.PL S.A.

c) wyraża zgodę na upublicznienie swojego projektu przez Organizatora (umieszczenie projektu wraz ze zdjęciami na stronie narzędzia.pl oraz na firmowym facebook'u).

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 

§ 3

NAGRODA

1. Nagrodami w Konkursie są:

a)      I miejsce – pistolet do klejenia Bosch GluePen,

b)      Wyróżnienia – 5 plecaków Bosch.

2. Nagrodę w Konkursie mogą zdobyć uczestnicy, którzy: w okresie od 16 grudnia 2014 do 6 stycznia 2015r. własnoręcznie wykonają ozdobę świąteczną. Wystarczy krótki opis i zdjęcie efektu końcowego.

3. Zgłoszenia konkursowe należy wysyłać na adres: [email protected], wpisując temat: „W moim magicznym domu!”.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje specjalną komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadku prawa do nagrody.

7. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialna będzie firma ROTOPINO.PL S.A. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.

2. Przystępując do Konkursu uczestnik jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin i wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz upublicznienie i moderowanie artykułu konkursowego na portalach Rotopino.pl S.A. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.narzedzia.pl.

Uwaga! Szczegółowe informacje dotyczące nagród konkursowych można sprawdzić na stronie internetowej www.narzedzia.pl.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Uwaga! Szczegółowe informacje dotyczące nagród konkursowych można sprawdzić na stronie internetowej www.narzedzia.pl pod wskazanymi linkami.

Nagroda nr 1 (miejsce I) – pistolet do klejenia Bosch GluePen

Sprawdź: https://www.narzedzia.pl/gluepen-bosch,42565.html

Nagrody pocieszenia (5 wyróżnień): plecak z logo Bosch

Sprawdź: https://www.narzedzia.pl/plecak-bosch,40476.html

Powiązani producenci w sklepie Narzedzia.pl:
Komentarze
  • Administrator 2015-01-26

    Zgodnie z regulaminem zwycięzcy zostali powiadomieni pocztą elektroniczną, a prace zostały opublikowane na naszym fb fanpage'u.

  • Sylwia 2015-01-25

    Dołączam się do zapytania Marty.

  • Marta 2015-01-24

    kiedy można spodziewać się rozwiązania konkursu? czy zostaną opublikowane wygrane ozdoby? Pozdrawiam

Dodaj komentarz
* Pola wymagane