autor: Redakcja www.narzedzia.pl

Globalizacja ekologiczna wymaga na całym świecie oszczędniejszego obchodzenia się z surowcami. Jest to ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw. Dlatego aż 40 proc. wydatków na badania i rozwój Bosch przeznaczył na rozwiązania mające na celu ochronę środowiska i zasobów naturalnych.

Na całym świecie przedsiębiorstwo osiągnęło w ubiegłym roku 43,7 miliarda euro obrotu, z tego 776 milionów pochodziło z Polski.
Rozwój Boscha na świecie
Światowe obroty grupy Bosch wyniosły w 2006 roku 43,7 miliarda euro i wzrosły o 5,4 proc. w stosunku do roku 2005. Działalność firmy opiera się na trzech solidnych podstawach. Branża motoryzacyjna (wyposażenie na rynek fabryczny i wtórny) przyniosła w minionym roku 27,2 miliarda obrotów, co oznacza wzrost o 3,4 proc. Technika przemysłowa (technika automatyzacji oferowana przez Bosch Rexroth oraz maszyny opakowaniowe) zwiększyła obroty o 5,1 proc. do 5,5 miliarda euro, a obrót działu dóbr przemysłowych i technicznego wyposażenia budynków (branże: elektronarzędzia, technika grzewcza, sprzęt gospodarstwa domowego, systemy zabezpieczeń) wyniósł 11 miliardów euro i zwiększył się o prawie 11 proc. w stosunku do roku poprzedniego.
Najdynamiczniej, bo o 12 proc., obroty rosły w Azji i Pacyfiku. Ten region stanowi obecnie 16 proc. całkowitych obrotów Boscha. Udział Europy w obrotach koncernu zmalał o jeden punkt do 65 proc., a udział Ameryki Północnej i Południowej utrzymał się na tym samym poziomie 19 proc. Grupa Bosch zatrudniała na początku 2007 roku 261 300 pracowników, o ponad 10 tysięcy więcej niż przed rokiem. Poza granicami Niemiec w Boschu pracuje ponad 150 tysięcy osób. Inwestycje w majątek trwały wyniosły w 2006 roku ok. 2,7 miliarda euro.
Ponad miliard euro na ekologię
Intencją Boscha jest zachowanie równowagi pomiędzy odpowiedzialnością ekonomiczną, społeczną, a ekologiczną. Trwałą szansę rozwoju dla wszystkich swoich działów przedsiębiorstwo widzi przede wszystkim w globalizacji ekologicznej. Wymaga to długofalowej strategii z naciskiem na tempo wprowadzanych rozwiązań, których celem jest obniżenie zużycia energii. Do zrealizowania tego zamierzenia niezbędne są wysokie nakłady na działalność badawczo-rozwojową. W roku 2006 Bosch przeznaczył 3,3 miliarda euro na badania i rozwój, co odpowiada 7,7 proc. obrotu. Ponad 40 proc. tej kwoty przypadało na ochronę środowiska i zasobów naturalnych. W tym roku firma zamierza utrzymać wydatki na działalność badawczo-rozwojową na tym samym wysokim poziomie. W ubiegłym roku Bosch zgłosił do patentu ponad 3 tysiące wynalazków, przekraczając rekordowy wynik z 2005 roku o 200 patentów. Również w tej liczbie ok. 40 proc. stanowiły rozwiązania mające na celu ochronę środowiska i zasobów naturalnych.
Rozbudowa branży wykorzystującej energie odnawialne
Rozbudowana zostanie branża systemów wykorzystujących energie odnawialne. Bosch planuje, że obroty ze sprzedaży tych produktów przekroczą do 2010 roku 1 miliard euro. Oznaczałoby to podwojenie kwoty z roku 2006. Rozwiązania ekologiczne oferuje przede wszystkim dział techniki motoryzacyjnej oraz działy Bosch Thermotechnik i Bosch Rexroth. Do roku 2009 planuje się zwiększenie sprzedaży kolektorów słonecznych produkowanych przez Bosch Thermotechnik do 300 000 sztuk – to ponad trzykrotnie więcej niż wynosiła sprzedaż w 2006 roku. Minęły już czasy, kiedy energie odnawialne istniały wyłącznie jako rynki niszowe. Bosch szacuje, że do roku 2015 ponad jedną czwartą europejskiego rynku techniki grzewczej stanowić będą systemy wykorzystujące energie odnawialne. W Niemczech już w 2009 roku takie systemy będą stanowić połowę całego rynku. Ponadto, dzięki zakupowi spółek w Szwecji i USA koncern zyskał status wiodącego w świecie producenta pomp geotermicznych.
Firma zaangażowała się także w produkcję energii ekologicznej, nie powodującej zwiększenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Ważną rolę odgrywa tu należąca do Boscha spółka Bosch Rexroth. Produkowana przez nią technika znajduje zastosowanie nie tylko w fabrykach, ale także u wybrzeży Norwegii i Wielkiej Brytanii, gdzie powstały pierwsze prototypowe elektrownie wykorzystujące energię prądów morskich. Ponadto Bosch Rexroth przeznaczy w nadchodzących latach ok. 300 milionów euro na zwiększenie produkcji napędów do elektrowni wiatrowych.
Działania w branży motoryzacyjnej
Bosch bardzo wcześnie uznał branżę motoryzacyjną za dziedzinę powiązaną z ochroną środowiska i zasobów naturalnych. Już w latach 70. ubiegłego wieku, pod wpływem kryzysu paliwowego, firma wprowadziła program „3 S” (sicher, sauber, sparsam – z niemieckiego bezpiecznie, czysto, oszczędnie), który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i oszczędności podczas jazdy samochodem. Obecnie przedsiębiorstwo pracuje np. nad udoskonaleniem systemu sterowania silnikami Diesla, co w przypadku i tak już oszczędnych silników z zapłonem samoczynnym doprowadzi do dalszej redukcji emisji dwutlenku węgla nawet o 10 proc. Ponadto, wykorzystując drugą generację systemów wtrysku benzyny DI-Motronic, Bosch pracuje nad koncepcją downsizingu, dzięki której emisja dwutlenku węgla obniży się o 15 proc. w porównaniu do konwencjonalnych technik wtrysku. Firma aktywnie działa także na polu innych systemów napędowych – od napędu hybrydowego do napędu przy zastosowaniu gazu ziemnego czy etanolu. Koncern opracował m.in. prototyp napędu hybrydowego z silnikiem Diesla.
Rozwój Boscha w Polsce
Obroty Boscha w Polsce wyniosły w minionym roku 776 milionów euro. Na wynik ten złożyła się działalność grupy Bosch w Polsce obejmująca sprzedaż części samochodowych na rynek wtórny, sprzętu car audio Blaupunkt, elektronarzędzi Bosch, Skil i Dremel, urządzeń z zakresu techniki grzewczej oferowanych pod markami Junkers i Buderus, systemów zabezpieczeń i sprzętu z zakresu napędów i sterowań (Bosch Rexroth), a także produkcja systemów hamulcowych Boscha (w Mirkowie koło Wrocławia) oraz sprzedaż i produkcja (w Łodzi) sprzętu AGD w ramach spółki Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego (udział Boscha 50%). Na początku roku grupa Bosch w Polsce zatrudniała 1757 pracowników.
Źrodło: www.bosch.pl
Dodaj komentarz
* Pola wymagane