Fundacja Bertelsmann’a honoruje godną naśladowania kulturę przedsiębiorstwa Hilti Hilti AG z siedzibą w Schaan/ Księstwo Liechtenstein otrzymuje nagrodę Carla Bertelsmann’a 2003 wartą 150.000 Euro.

Hilti pokazała w wyrazisty sposób, jak zorientowana na współpracowników i klientów kultura przedsiębiorstwa oraz wzorcowe zachowanie kadry kierowniczej przyczyniają się zdecydowanie do sukcesu ekonomicznego przedsiębiorstwa, argumentował Prof. Heribert Meffert, przewodniczący prezydium fundacji Bertelsmann’a decyzję jury. Fundacja poddała wnikliwej analizie 60 europejskich przedsiębiorstw.
Obok Hilti wyróżnieni do nagrody Carla Bertelsmann’a zostali również BMW Group oraz duńska firma farmaceutyczna Novo Nordick. Podczas uroczystego wręczenia nagrody w Ratuszu Gütersloh Michael Hilti, Prezes Rady Nadzorczej odebrał nagrodę Carla Bertelsmann`a z rąk Liz Mohn., członka prezydium fundacji Bertelsmann`a. Wśród 700 gości ze świata gospodarki, polityki i mediów byli: Minister Gospodarki Wolfgang Clement, były Premier Holandii, Ruud Lubbers oraz była przewodnicząca Bundestagu Rita Süssmuth.. Poprzez przyznanie nagrody za wzorcowe wprowadzenie do życia codziennego kultury przedsiębiorstwa oraz wzorcowe zachowanie kierownictwa firmy fundacja Bertelsmann`a chce zwrócić uwagę na to, jak ważne znaczenie w powodzeniu ekonomicznym firmy mają tzw. „czynniki miękkie”.
Hilti AG (14.600 pracowników; obrót: 2 miliardy Euro) cieszy się pozycją światowego lidera w rozwoju, produkcji oraz dystrybucji wysoko jakościowych produktów i systemów dla branży budowlanej. Jury w uzasadnieniu przyznania tej nagrody mówiło o tym, że firma Hilti przekonała je poprzez konsekwentne zorientowanie na klienta oraz podejmowanie wszelkich działań w kierunku krzewienia wartości i postaw wśród swoich pracowników. Wszyscy współpracownicy, również i członkowie zarządu oraz rady nadzorczej uczestniczą w treningu w ramach krzewienia kultury przedsiębiorstwa. Istotnymi instrumentami kultury przedsiębiorstwa są ankiety przeprowadzane wśród pracowników oraz regularne oceny kadry kierowniczej firmy.
Hierarchia wartości Hilti cementuje jego załogę. Hilti motywuje swoich współpracowników do przejęcia odpowiedzialności i realizuje konsekwentnie otwartą kulturę zaufania uwzględniającą ryzyka. Godnym naśladowania jest również klarownie zdefiniowany model „Corporate Governance – Modell”, który oddziela kompetencje, eliminuje podwójne mandaty oraz definiuje wymagania jakościowe dla zarządu. Hilti decyduje się na różnorakie działania w zakresie społeczno-politycznym, a wyrazem socjalnego i kulturalnego zaangażowania właścicieli jest Rodzinna Fundacja Hilti.
„Hilti udało się w godny podziwu sposób stworzyć rynkowe struktury decyzyjne i wpoić we współpracowników myślenie przedsiębiorcze”, chwalił Meffert pryncypia kierowania przedsiębiorstwem. Szczególnie godnym pochwały jest zorientowanie na takie centralne wartości jak: integracja, samoodpowiedzialność, zaufanie, tolerancja i respekt. Sukcesem Hilti jest wynik pozytywnych relacji pomiędzy zadowoleniem współpracowników, zadowoleniem klientów oraz powodzeniem gospodarczym. „Przykład Hilti pokazuje, jak wdrożona w codzienne życie kultura przedsiębiorstwa może stać się decydującym walorem w walce konkurencyjnej na rynku”, powiedział Meffert.
Przyznaniem nagrody Carla Bertelsmann`a fundacja Bertelsmann`a chce zwrócić uwagę na międzynarodowe modele i formy rozwiązywania problemów celem wywołania dyskusji społeczno-politycznej w Niemczech. W ubiegłym roku nagrodę Carla Bertlesmann`a` otrzymała Transparency International (TI). Uhonorowana została organizacja prowadząca światową walkę z korupcją jako przykład wzorcowej kooperacji pomiędzy społeczeństwem cywilnym, gospodarką i państwem. Nagroda Carla Bertelsmann`a` przyznawana jest corocznie od roku 1988.

* Pola wymagane
Dodaj komentarz