Niemiecki magazyn ekonomiczny Capital nagrodził Prezesa Zarządu spółki Robert Bosch GmbH, Franza Fehrenbacha tytułem „Greentech Manager roku 2011”. Nagroda jest przyznawana przedsiębiorcom i managerom, którzy odnoszą sukcesy w promowaniu proekologicznych technologii i których przedsiębiorstwa posiadają innowacyjne portfolio, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Nagroda „Greentech Manager roku 2011” przyznawana przez niemiecki magazyn ekonomiczny Capital potwierdza słuszność realizowanej przez firmę Bosch strategii ochrony środowiska i zasobów naturalnych, a także jest wyrazem uznania dla innowacyjnego i zrównoważonego portfolio firmy.

Niemiecki magazyn ekonomiczny Capital nagrodził Prezesa Zarządu spółki Robert Bosch GmbH, Franza Fehrenbacha tytułem „Greentech Manager roku 2011”. Nagroda jest przyznawana przedsiębiorcom i managerom, którzy odnoszą sukcesy w promowaniu proekologicznych technologii i których przedsiębiorstwa posiadają innowacyjne portfolio, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
W swoim przemówieniu wygłoszonym podczas uroczystości wręczenia nagrody, Katherina Reiche, sekretarz stanu w niemieckim Ministerstwie Środowiska, podkreśliła, że tegoroczna nagroda dla Franza Fehrenbacha stanowi wyraz uznania dla proekologicznej strategii kierowanego przez niego koncernu oraz dla jego zaangażowania w publiczną dyskusję na temat odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Fehrenbach jest trzecim laureatem nagrody przyznawanej od 2009 roku.
Ochrona środowiska i zasobów naturalnych
Jednym z filarów długofalowej strategii firmy Bosch jest rozwój produktów i technologii przyczyniających się do zwiększenia efektywności energetycznej, ochrony zasobów i ochrony środowiska. Ich symbolem jest hasło „Technologia bliżej nas”.
– Ochrona środowiska i zasobów naturalnych wymaga zaangażowania wcale nie mniej, tylko więcej nowoczesnych technologii – powiedział Fehrenbach. – Dlatego cieszę się, mogąc przyjąć tę nagrodę w imieniu wszystkich pracowników Grupy Bosch, którzy na co dzień pracują nad rozwiązaniami zgodnymi z ideą zrównoważonego rozwoju.

W 2011 roku, około 40% z wynoszącego 51,4 mld EUR całkowitego obrotu firmy Bosch zostało wygenerowane dzięki sprzedaży produktów pomagających chronić środowisko i zasoby naturalne. Na wspieranie tego segmentu działalności Bosch przeznacza rocznie ok. 45% swojego budżetu na badania i rozwój, który w 2011 roku wyniósł ok. 4 mld EUR. Co roku przedsiębiorstwo zgłasza ponad 4 100 patentów (16/ dzień roboczy), a około 43% tych patentów jest związanych z ochroną środowiska i zasobów naturalnych. Obroty Boscha związane z technologiami wykorzystującymi energie odnawialne wzrosły od 2004 roku ze 125 mln do prawie 1,5 mld EUR w roku 2011.
(joter)

Powiązani producenci w sklepie Narzedzia.pl:
Dodaj komentarz
* Pola wymagane