Collomatic 65/2k-2 . Podnosi jakość i wydajność prac budowlanych. Jest chyba najbardziej uniwersalnym, w swojej klasie, urządzeń dostępnym na naszym rynku .

Kup w Narzedzia.pl
Mieszarka Collomix Collomatic XM 2
dostawa
wysyłka
>12 dni
30 810,49

Jak działa Collomatic 65/2k-2?

Bardzo duży moment obrotowy generowany jest przez silnik o mocy nominalnej 1,1 kW (zasilany albo przez prąd jednofazowy o napięciu 230 V, albo trójfazowy o napięciu 400 V), który sprzęgnięto z przekładnią planetarną. Do pracy w mieszarce Collomatic 65/2k-2 używa się trzech rodzajów mieszadeł, które dobiera się w zależności od rodzaju i gęstości mieszaniny, a także specjalnego skrobaka nie pozwalającego na przyleganie przygotowywanego materiału do pojemnika. Bardzo dobre wymieszanie substancji uzyskuje się dzięki podwójnemu ruchowi obrotowemu generowanemu przez maszynę: (1) wykonuje go pojemnik z prędkością 31 min-1 i (2) mieszadła obracające się z szybkością 120 min-1 (w przypadku materiałów lepkich i gęstych) lub od 120 albo 600 min-1 (w wypadku substancji płynnych). Dzięki temu proces mieszania przebiega szybko i w optymalnych warunkach, bez powstawania osadów i grud.

Duża wydajność

Szczególnie warta odnotowania jest tu bardzo duża wydajność mieszarki, bowiem można nią wymieszać jedną tonę materiału na godzinę. Zaopatrzono ją w specjalny timer, którym możemy nastawić trzy czasy mieszania, dobierając ich długość (90 s, 180 s lub mieszczanie ciągłe) do gęstości i właściwości mieszanek. Czas 90 s jest stosowany dla standardowych tynków, zapraw i wypełniaczy. W przypadku bardzo gęstych mieszanek timer nastawia się na 180 s, natomiast w wypadku bardzo trudno mieszalnych substancji możemy zastosować tryb pracy ciągłej. Dzięki temu m.in. maszyna może być używana w pracy akordowej, bowiem zapewnia ona brygadom budowlanym lub remontowym stałe dostawy potrzebnych materiałów, nie powodując przerw w ich pracy.
Collomix zadbał także, żeby dużej mechanicznej wydajności mieszarki nie obniżały takie czynności, jak żmudna i pracochłonna wymiana pojemników z materiałami do wymieszania. Można je łatwo i szybko wymieniać, dzięki możliwości wyposażenia urządzenia w specjalny 2-kołowy wózek. Oprócz tego pozwala on, dzięki specjalnej blokadzie kadzi, na równomierne wylewanie zapraw, co ułatwia i przyspiesza np. wyrównywanie podłóg. Warto tu zaznaczyć, że urządzenie do swojej obsługi wymaga tylko jednej osoby, a więc jego zakup nie wymusza na pracodawcy zwiększania zatrudnienia.

Bezpieczna praca

Mieszarka ma świadectwo bezpieczeństwa GS. Wyposażono ją w wyłącznik różnicowoprądowy, który uniemożliwia także jej włączenie w przypadku, kiedy pojemnik do mieszania nie jest załadowany, a także wtedy, gdy nie jest zamknięty, lub wyłącza urządzenie, jeśli otworzymy go w trakcie mieszania.

Co możemy mieszać mieszarką Collomatic 65/2k-2?

Urządzenie jest uniwersalne i nadaje się do mieszania wszystkich substancji wykorzystywanych w nowoczesnym budownictwie, o różnych właściwościach użytkowych, gęstości, lepkości i płynności. Można nim mieszać cement, beton o różnym składzie, tynki różnego rodzaju, zaprawy murarskie i klejowe, jastrychy, farby o różnej bazie, a także wiele innych substancji stosowanych na współczesnej budowie. Ponadto na swoich liniach produkcyjnych używają jej firmy produkujące artykuły określane ogólnie jako chemia budowlana, m.in. Dyckerhoff-Sopro, Henkel Bautechnik i inne.
Reasumując, mieszarka Collomatic 65/2k-2 to urządzenie zdolne sprostać najtrudniejszym zadaniom na budowie. Jej podstawowe zalety to:
- krótkie cykle mieszania (90 lub 180 s);
- duża wydajność (średnio jedna tona mieszanek na godzinę);
- zapewnienie tego samego wysokiego stopnia wymieszania w każdym cyklu pracy;
- m ieszanie wszystkich typów mieszanek budowlanych;
- mocny silnik z możliwością ustawienia różnych prędkości;
- szybka wymiana pojemników, dzięki zastosowaniu specjalnego wózka, który umożliwia także równomierne rozprowadzanie substancji wymieszanej;
- wysoka trwałość i długie okresy pracy między przeglądami technicznymi;
- obsługa tylko przez jedną osobę;
- wysoki stopień bezpieczeństwa.
Jak widać z powyższego wyliczenia, firmie budowlanej z prawdziwego zdarzenia trudno się obejść bez mieszarki Collomatic 65/2k-2 produkcji firmy Collomix. Jej zakup, co jest oczywiste, zwróci się bardzo szybko oraz przyniesie korzyści w postaci zwiększenia zarówno jakości, jak i wydajności pracy. Bez mieszarki Collomatic 65/2k-2 jest to niemożliwe do osiągnięcia.

Dodaj komentarz
* Pola wymagane