W dniach 20 do 23 stycznia 2004 roku odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2004.

Jak co roku na targach można się spodziewać producentów i dystrybutorów, projektantów i wykonawców, jak też małych i średnich firm reprezentujących branżę budowlaną. Hasło przewodnie organizatora targów to: "Budujemy platformę wzajemnej współpracy". Poza ekspozycjami z zakresu technologii i materiałów budowlanych organizowane będą również konferencje i spotkania dotyczące zagadnień budowlanych.
W targach uczestniczą zagraniczne misje handlowe, ich delegacje będą prezentować przedstawicielom polskich przedsiębiorstw aktualny obraz rynku budowlanego w swoich krajach oraz możliwości i perspektywy współpracy.
Dla zainteresowanych prezentujemy program imprez, forum i konkursów które będą miały miejsce w dniach 20 do 23 stycznia 2004 w Poznaniu.


BUDMA / BUMASZ / SECUREX 2004
PROGRAM19.01.2004

14.00-17.00
paw.11/paw.15
FORUM BUDOWLANE POLSKA-ROSJA-BIAŁORUŚ - otwarcie
i obrady plenarne (org. Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa,
MTP)
Budma

20.01.2004

09.00-17.00
paw.15 sala 401
"Nowe trendy w branży elektronicznych
systemów zabezpieczeń" (org. JANEX)
Securex

11.00-12.00
paw. 15 sala 501
"Bocad-3D - pakiet programów do
przestrzennego projektowania obiektów w konstrukcji stalowej, metalowej
i drewnianej" (org. BOCAD Polska)
Budma

11.00-12.00
paw.15
sala 403
"Nowoczesne zarz±dzanie firmą budowlaną" (org.
ATHENA SOFT)
Budma

11.00-12.00
paw.14B sala B
Konkurs POLSKI MISTRZ TECHNIKI ALARMOWEJ 2004
(org. POLALARM)
Securex

11.00.14.00
paw.14B sala C
"Budownictwo socjalne i komercyjne w miastach
polskich" (org. Związek Miast Polskich)
Budma

11.30-15.00
paw.11
FORUM BUDOWLANE POLSKA-ROSJA-BIAŁORUŚ (org.
Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, MTP)
Budma

12.00-13.00
paw. 15 sala 503
"Forum budownictwa lekkiego i domów
gotowych" - konferencja prasowa VOX
Budma

12.00-13.00
paw. 15 sala 501
"Statyka-Dlubal - rodzina programów
do obliczeń statycznych" (org. BOCAD Polska)
Budma

12.00-14.00
paw.14B sala A
Konkurs ZŁOTA KIELNIA (organizator: "PROFILE")
Budma

12.00-15.00
paw.15
sala 402
"Ocena zgodnoci wyrobów budowlanych - certfikaty,
znaki, deklaracje" (org. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji)
Budma

13.00
paw.14B sala 204
"Osi±gnięcia i plany rozwojowe
największego w Europie producenta bram - firmy Hörmann"
- konferencja prasowa HöRMANN Polska
Budma

13.00-16.00
paw.3 piętro
"Budownictwo w regionach" (org. ASM Centrum
Badań i Analiz Rynku, MTP)
Budma

13.00-15.00
paw.5 WTC
Konkurs PLATYNOWE WIERTŁO (org. BOSCH)
Budma

14.00-16.00
paw.14B sala B
"Wsparcie producentów maszyn w związku ze zmieniającym
się prawem w zakresie dyrektyw europejskich" (org. Urząd Dozoru Technicznego)
Bumasz

15.00-16.30
paw.14A sala duża
Konkurs IZOLACJA ROKU (org. "IZOLACJE")
Budma

18.00
paw.11
Otwarcie targów BUDMA i BUMASZ
2004; ZŁOTY MEDAL MTP, ACANTHUS AUREUS - ogłoszenie wyników
Budma
Bumasz

21.01.2004

09.00-17.00
paw.15 sala 502
"Hydromasaż - rynek, przyszłoć,
aspekty techniczne oraz właciwoci zdrowotne i lecznicze"
(org. AQUAFORM)
Budma

09.00-17.00
paw.15 sala 503
"Systemy nadzoru oparte na transmisji sygnału
wideo poprzez sieci IP" (org. VCS Polska)
Securex

10.00-13.00
paw.15 sala 402
"Projektowanie bezpiecznej przestrzeni" (org.
Polska Izba Systemów Alarmowych)
Securex

10.00-14.00
paw.14B sala C
"Urządzenia i sposoby zabezpieczeń
mienia" (org. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Przemysłu Materiałów Budowanlych, Sekcja Metalplast, COBR
METALPLAST Poznań, Konsalnet S.A.)
Securex

10.30-14.30
paw. 5 WTC
TARGOWE SPOTKANIA Z ARCHITEKTUR·
"Nowe rynki dla architektury: Rosja, Białoru, Jugosławia"
(org. Stowarzyszenie Architektów Polskich, Izba Architektów
RP, MTP)
Budma

11.00-12.00
paw.15 sala 403
"Zastosowanie wyrobów MACCAFERI w budownictwie
wodnym i drogowym: gabiony, grunty zbrojone - Terramesh, siatka drogowa
Road Mesh, geosiatki" (org. MACCAFERI)
Budma

11.00-12.00
paw.15 sala 401
"Nowoczesne zarządzanie firmą budowlaną" (org.
ATHENA SOFT)
Budma

11.00-13.00
paw.14B parter
RZEMIEŚLNICZE FORUM BUDOWLANE (org. Cech Rzemiosł
Budowlanych w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, MTP)
Budma

11.00-13.00
paw.3
Forum Polsko-Ukraińskie
Budma

11.00-14.00
paw.14A sala duża
"Wyroby budowlane z oznakowaniem CE. Rynek wyrobów
budowlanych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej" (org. Instytut Techniki
Budowlanej)
Budma

11.00-14.00
paw.14B sala B
"Nowoczesne materiały i technologie w budownictwie"
(org. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki
Poznańskiej, BIT-MTP)
Budma

11.00-14.30
paw.14B sala A
"Budownictwo Sportowe" (org. "KALEJDOSKOP BUDOWLANY")
Budma

12.00-13.00
paw.15 Klub Wystawców
Konkurs PODŁOGI I ŚCIANY - DOBRY WYBÓR (org.
Wydawnictwo PUBLIKATOR)
Budma

13.00-14.00
paw.15 sala 401
FRANPIN Polska
Budma

13.00-15.00
paw.6A stoisko 13
Konferencja prasowa LAFARGE
Budma

13.00-15.00
paw.15 sala 403
RSC
Budma

14.00-16.00
paw.15 sala 402
"Zastosowanie czeskich płytek ceramicznych
w inwestycjach" - konferencja i ogłoszenie konkursu dla architektów
(org. Lasselsberger)
Budma

15.00
paw.14A sala mała
"Wełna mineralna - dom ciepły,
cichy, bezpieczny i zdrowy" - konferencja prasowa Stowarzyszenia Producentów
Wełny Mineralnej i Szklanej MIWO
Budma

17.30
paw.11
Otwarcie targów SECUREX 2004; ZŁOTY MEDAL MTP,
ACANTHUS AUREUS - ogłoszenie wyników
Securex

22.01.2004

09.00-12.00
paw.14B sale C
"Urządzenia i sposoby zabezpieczeń
mienia" (org. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Przemysłu Materiałów Budowanlych, Sekcja Metalplast, COBR
METALPLAST Poznań, Konsalnet S.A.)
Securex

09.00-17.00
paw.15 sala 503
"Systemy nadzoru oparte na transmisji sygnału
wideo poprzez sieci IP" (org. VCS Polska)
Securex

10.00-11.00
paw.15 sala 403
Prezentacja Kontraktowych Targów Kijowskich
Budma

10.00-12.00
paw.14B sala A
"Zamówienia publiczne - warunki przygotowywania
przetargów w świetle nowelizacji  ustawy" (org. "KALEJDOSKOP BUDOWLANY")
Budma

11.00-12.00
paw.15 sala 501
"Bocad-3D - pakiet programów do
przestrzennego projektowania obiektów w konstrukcji stalowej, metalowej
i drewnianej" (org. BOCAD Polska)
Budma

11.00-12.00
paw.3 Vip Lounge
Konkurs EUROPEJSKA JAKOŚĆ (org. "EXPERT")
Budma

11.00-12.00
paw.15 sala 401
"Nowoczesne zarz±dzanie firmą budowlaną" (org.
ATHENA SOFT)
Budma

11.00-12.30
paw. 15 sala 402
"Akustyczny detektor zbicia szyb AD 700"
(org. ALARMTECH)
Securex

11.00-13.00
paw.15 Sala Kongresowa
DZIEŃ DEKARZA (org. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy)
Budma

11.00-14.00
paw.14B
I piętro
DZIEŃ INŻYNIERA BUDOWNICTWA (org. Polska Izba
Inżynierów Budownictwa, MTP)
Budma

11.00-14.00
paw.15 sala 502
"Maszyny budowlane w Unii Europejskiej" (org.
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych)
Bumasz

12.00-14.00
paw.14B sala C
"Zamki, okucia oraz budowlane elementy wyposażeniowe
i wykończeniowe- procedury kwalifikacji wyrobów oraz dostosowanie polskiego
systemu techniczno-prawnego do wymagań UE? (org. METALPLAST Poznań)
Securex

12.00-15.00
paw.3
DZIEŃ DYSTRYBUTORA (org. ASM Centrum Badań i
Analiz Rynku, MTP)
Budma

12.00-15.00
paw.15C sala 403
"Pierwsze na wiecie szkło samoczyszc±ce Pilkington
Activ TM oraz inne nowoczesne rozwi±zania w dziedzinie szkła budowlanego"
(org. Pilkington IGP Ltd.)
Budma

13.00
paw.5 WTC
Konkurs POLSKI KUPIEC ROKU (org.
Stowarzyszenie im. E. Kwiatkowskiego)
Budma

14.00
paw.15 sala 402
"Najnowsze cyfrowe systemy rejestracji
i przesyłu obrazu firmy Mitsubishi Electric. Zagadnienia sieciowej
transmisji obrazu. Bezpieczeństwo rejestrowania danych" (org.
FAXON PROFFSIONAL)
Securex

14.00-15.00
paw.15 sala 401
"Nowoczesne zarządzanie firmą budowlaną" (org.
ATHENA SOFT)
Budma

14.00-15.30
paw.15 sala 501
"iScala - system wspomagający zarządzanie
w sektorze budowlanym. Produkcja, dystrybucja, sprzedaż - praktyczne
wykorzystanie systemu w firmie SAPA" (org. SCALA Business Solutions
Polska)
Budma

23.01.2004

11.00-12.00
paw.15 sala 403
"Nowoczesne zarządzanie firmą budowlaną" (org.
ATHENA SOFT)
Budma
Więcej informacji www.budma.pl

* Pola wymagane
Dodaj komentarz