Poniższe ostrzeżenia dotyczą pracy szlifierek kątowych podczas operacji szlifowania, oczyszczania powierzchni lub cięcia przy użyciu tarczy ściernej.

Kup w Narzedzia.pl

Jak bezpiecznie pracować szlifierką kątową?

Nie jest wskazane przy pomocy szlifierek kątowych szlifowanie drewna.

Należy pamiętać, iż prędkość znamionowa używanego osprzętu winna być co najmniej równa maksymalnej prędkości podawanej na elektronarzędziu.  Zewnętrzna średnica i grubość osprzętu musi mieścić się w zakresie dopuszczalnym dla tego narzędzia.
Średnica otworu ściernic, kołnierzy, tarcz mocujących lub innych akcesoriów powinna być właściwie dopasowana do wrzeciona narzędzia.

Nie wolno używać uszkodzonych akcesoriów. Przed każdorazowym użyciem należy skontrolować zarówno narzędzie jak i osprzęt pod kątem ubytków, pęknięć, nadmiernego zużycia.

Zakładać osprzęt ochrony osobistej (gogle, rękawice).

Jeśli podczas pracy istnieje ryzyko natrafienia na przewody elektryczne pod napięciem, należy trzymać szlifierkę za izolowane uchwyty. Również należy trzymać w bezpiecznej odległości przewód zasilający elektronarzędzie - jego przecięcie może spowodować porażenie prądem.
Nie wolno odkładać szlifierki dopóki zainstalowany osprzęt nie zatrzyma się całkowicie.
Nie należy również przemieszczać się z pracującym elektronarzędziem.
Nie wolno używać osprzętu wymagającego stosowania cieczy chłodzących.Nie wolno
Istnieje absolutny zakaz pracy szlifierką kątową w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Odrzut i związane z nim ostrzeżenia

Odrzut to nagła reakcja w chwili zakleszczenia lub wyszczerbienia obracającej się ściernicy, tarczy mocującej, szczotki lub innego osprzętu.

Zakleszczenie lub wyszczerbienie powoduje nagłe zatrzymanie się obracającego osprzętu, co z kolei prowadzi do niekontrolowanego odrzutu elektronarzędzia w miejscu zablokowania w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu osprzętu.

Jeśli ściernica wyszczerbi się lub zakleszczy w obrabianym elemencie, trąc o powierzchnię materiału jej krawędź prowadząca może wypchnąć ściernicę w górę lub spowodować jej odrzut. Ściernica może odskoczyć w stronę operatora lub w kierunku przeciwnym w zależności od kierunku obrotów w punkcie zakleszczenia. W takich warunkach może nawet dojść do pęknięcia ściernicy.

* Pola wymagane
Dodaj komentarz